دانلود رایگان


مدل سازي اثر میانقابهاي بنایی بر پتانسیل فروریزش پیشرونده در قابهاي بتن مسلح - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل سازي اثر ميانقابهاي بنايي بر پتانسيل فروريزش پيشرونده در قابهاي بتن مسلح Fulltext نويسند‌گان: [ سپيده رحيمي ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي ع[ مسعود...

دانلود رایگان مدل سازي اثر ميانقابهاي بنايي بر پتانسيل فروريزش پيشرونده در قابهاي بتن مسلح Fulltext
نويسند‌گان:
[ سپيده رحيمي ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي ع[ مسعود سلطاني محمدي ] - دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست[ علي اكبر آقاكوچك ] - استاددانشگاه تربيت مدرس
خلاصه مقاله:

ميانقاب هاي بنايي به دلايل معماري و همچنين سازهاي به صورت گستردهاي در ساختمانها مورد استفاده قرار مي گيرند. تعيين رفتار ساختمان نيازمند ارزيابي دقيق نقش ميانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاري وارده ميباشد. در اين مقاله به بررسي اثر ميانقاب ها روي پتانسيل فروريزش پيشرونده قابهاي بتن مسلح پرداخته شده است. وجود ميانقاب با استفاده از مدلسازي اجزاي تشكيل دهنده آن (ريز مدلسازي) و در نظرگرفتن اندركنش آن با قاب محيطي لحاظ شده است. در نهايت بر اساس نتايج تحليل استاتيكي غيرخطي بر روي قاب داراي ميانقاب با هندسه و مشخصات مصالح مختلف و بررسي الگوي گسترش تركها و خرابي در ميانقاب، مدل ساده شده اي جهت در نظر گرفتن ميانقاب در قابهاي بتن مسلح تحت حذف ستون ارائه شده است.

كلمات كليدي:
ميانقاب بنايي، فروريزش پيشرونده، دستك فشاري، قاب بتن مسلح.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ميانقاب بنايي


فروريزش پيشرونده


دستك فشاري


قاب بتن مسلحمدل


سازي


اثر


میانقابهاي


بنایی


بر


پتانسیل


فروریزش


پیشرونده


در


قابهاي


بتن


مسلح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد برند و توسعه برند

هندسه ي اقليدسي

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

دانلود مقاله تحقیقی فساد در هالیوود

زمین شناسی مهندسی

مبانی نظری ارتباط خصوصی‌ سازی و کیقیت سود

بررسی و پیش بینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه هاي بتنی با نسبت هاي آب به سیمان مختلف در

پروژه كارشناسي برق بررسي تجهيزات و محاسبات پست 63 20 کیلو ولت پاسداران

محاسبه بار حرارتی واحد مسکونی در شهرستان اسفراین

مبانی نظری ارتباط خصوصی‌ سازی و کیقیت سود