دانلود رایگان


مدل سازي اثر میانقابهاي بنایی بر پتانسیل فروریزش پیشرونده در قابهاي بتن مسلح - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل سازي اثر ميانقابهاي بنايي بر پتانسيل فروريزش پيشرونده در قابهاي بتن مسلح Fulltext نويسند‌گان: [ سپيده رحيمي ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي ع[ مسعود...

دانلود رایگان مدل سازي اثر ميانقابهاي بنايي بر پتانسيل فروريزش پيشرونده در قابهاي بتن مسلح Fulltext
نويسند‌گان:
[ سپيده رحيمي ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي ع[ مسعود سلطاني محمدي ] - دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست[ علي اكبر آقاكوچك ] - استاددانشگاه تربيت مدرس
خلاصه مقاله:

ميانقاب هاي بنايي به دلايل معماري و همچنين سازهاي به صورت گستردهاي در ساختمانها مورد استفاده قرار مي گيرند. تعيين رفتار ساختمان نيازمند ارزيابي دقيق نقش ميانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاري وارده ميباشد. در اين مقاله به بررسي اثر ميانقاب ها روي پتانسيل فروريزش پيشرونده قابهاي بتن مسلح پرداخته شده است. وجود ميانقاب با استفاده از مدلسازي اجزاي تشكيل دهنده آن (ريز مدلسازي) و در نظرگرفتن اندركنش آن با قاب محيطي لحاظ شده است. در نهايت بر اساس نتايج تحليل استاتيكي غيرخطي بر روي قاب داراي ميانقاب با هندسه و مشخصات مصالح مختلف و بررسي الگوي گسترش تركها و خرابي در ميانقاب، مدل ساده شده اي جهت در نظر گرفتن ميانقاب در قابهاي بتن مسلح تحت حذف ستون ارائه شده است.

كلمات كليدي:
ميانقاب بنايي، فروريزش پيشرونده، دستك فشاري، قاب بتن مسلح.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

ميانقاب بنايي


فروريزش پيشرونده


دستك فشاري


قاب بتن مسلحمدل


سازي


اثر


میانقابهاي


بنایی


بر


پتانسیل


فروریزش


پیشرونده


در


قابهاي


بتن


مسلح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D9%88 %D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

آموزش کامل اینستاگرام

دانلود مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص sdr

مدل بلوغ قابليت (cmm) براي نرم افزار

پروپوزال ارشد روانشناسی بررسي اثرات تكليف شب بر دانش آموزان

دانلود مقاله با عنوان استقلال قضات در نظام حقوقي ايران

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران

جزوه آموزشی جمعیت و تنظیم خانواده

تحقیق روانشناسی بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

مقایسه مشکلات روان شناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک