دانلود رایگان


ارائه يك مدل بارش رواناب ژئومورفولوژيكي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه يك مدل بارش-رواناب ژئومورفولوژيكي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي Fulltext نويسند‌گان: [ مهدي حاجي زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران-آب دانشگاه تبريز[ وحيد نوراني ] - دانشيار دانشك...

دانلود رایگان ارائه يك مدل بارش-رواناب ژئومورفولوژيكي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي Fulltext
نويسند‌گان:
[ مهدي حاجي زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران-آب دانشگاه تبريز[ وحيد نوراني ] - دانشيار دانشكده فني مهندسي عمران دانشگاه تبريز
خلاصه مقاله:

مدل مخازن آبشاري غيرخطي مدلي است كه رواناب حاصل از بارش بر روي حوضه آبريز را توسط چند مخزن غيرخطي متوالي شبيهسازي ميكند. از طرفي سيستم اطلاعات جغرافياييGIS)به طور قابل توجهي در مدلسازي هيدرولوژيكي به كار برده شده است. يكي از اهداف اصلي بكارگيري اين سيستم، لحاظ نمودن تغييرات مكاني فرايند بارش-رواناب در مدلسازي ميباشد. در اين تحقيق با استفاده از مدل مخازن آبشاري غيرخطي، حوضه آبريز را به چند قسمت تقسيم كرده و هر قسمت توسط يك مخزن غيرخطي مدل ميشود. در مرحله بعد براي اعمال خصوصياتژئومورفولوژيكي حوضه آبريز در مدلسازي سعي شده است،با استفاده از ابزار قدرتمند DEM و Arc GIS9.3 حوضه آبريز مورد مطالعه،پارامترkمدل مخازن آبشاري غيرخطي را به خصوصيات فيزيوگرافي حوضه آبريز مرتبط ساخت و با ارائه رابطهاي براي پارامترkمدل مخازن آبشاري غيرخطي ، مدل را بينياز از مراحل كاليبراسيون وصحتسنجي براي حوضه آبريز مورد مطالعه ساخت. مدل پيشنهادي براي حوضه آبريز معرف امامه بكار رفته است

كلمات كليدي:
مدل ژئومورفولوژيكي، مدل مخازن آبشاري غيرخطي، GIS،DEM، حوضه آبريز امامه
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مدل ژئومورفولوژيكي


مدل مخازن آبشاري غيرخطي


GIS


DEM


حوضه آبريز امامهارائه


يك


مدل


بارش-رواناب


ژئومورفولوژيكي


بر


اساس


مفهوم


مخازن


آبشاري


غيرخطي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرورپوزال ارشد رشته جنگل شناسی بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی

پیشبینی جریان رودخانه با رویکرد برنامه سازی ژنتیک

اسلاید آموزشی نیروگاه های بادی

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

بررسي تاثير عمق آب در ميزان عرض فرسايش يافته سكوي موج شكن هاي شكل پذير

reactor dynamic

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط رفتار فرانقش و فلسفه اخلاقی

تزريق گاز به چاه هاي كم فشار براي افزايش بهره وري

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

جزوه کاربرد آزمون هاي روانی رشته مشاوره