دانلود رایگان


برآورد اضافه فشار آب حفره اي و روانگرایی با مطالعه موردي در بستر رودخانه کارون در مقطع تونل قطار شهر - دانلود رایگاندانلود رایگان برآورد اضافه فشار آب حفره اي و روانگرایی با مطالعه موردي در بستر رودخانه کارون در مقطع تونل قطار شهري اهواز

دانلود رایگان برآورد اضافه فشار آب حفره اي و روانگرايي با مطالعه موردي در بستر رودخانه كارون در مقطع تونل قطار شهري اهواز Fulltext
نويسند‌گان:
[ عبدالغفور خادم الرسول ] - دانشجوي دكتري عمران، دانشگاه صنعتي شاهرود[ مسعود اولي پور ] - استاديار گروه عمران، دانشگاه شهيد چمران اهواز
خلاصه مقاله:

در اين مطالعه موردي مساله روانگرايي در بستر رودخانه كارون به دو روش تجربي و عددي مورد بررسي قرار گرفته است. در روش تجربي ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي و احتمال روانگرايي به دو روش قطعي و احتمالي در اعماق مختلف به دست آمده است. در آناليز عددي از مدلهاي رفتاري الاستوپلاستيك و همچنين مدل سخت شوندگي كرنشي استفاده شده است. بنابراين در اين مطالعه عمق مطمئن جهت عبور تونل قطار شهري پيشنهاد گرديده است. همچنين بر اساس اضافه فشارهاي آب حفره اي به دست آمده ضريب اطمينان در مقابل بالازدگي تونل و نيز تنشهاي ايجاد شده در تونل محاسبه مي گردد

كلمات كليدي:
روانگرايي، مدل رفتاري، روش تجربي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

روانگرايي


مدل رفتاري


روش تجربيبرآورد


اضافه


فشار


آب


حفره


اي


و


روانگرایی


با


مطالعه


موردي


در


بستر


رودخانه


کارون


در


مقطع


تونل


قطار


شهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعيم نماينده

دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره

پروپزال تاثیر عمل جراحی زیبایی بر عزت نفس زنان

تحلیل اثر متوسط تابع شیب در محاسبه فاصله دید توقف قوسهای قائم محدب

دانلود مقاله کارآفرین و کارآفرینی

پاورپوینت ارائه کلاسی در مورد خواب

مدل سازي اثر میانقابهاي بنایی بر پتانسیل فروریزش پیشرونده در قابهاي بتن مسلح

آشنايي با مفهوم خويشتن “خود شناسي“

مدلسازی تلفات حرارتی پنجره ی دو جداره در نرم افزار comsol

سنگ شناسی و پترولوژي رشته مهندسی زمین شناسی