دانلود رایگان


برآورد فاكتور شدت تنش براي ترك در مد مركب با استفاده از انتگرال متقابل در روش اجزاي محدود توسعه يافت - دانلود رایگاندانلود رایگان برآورد فاكتور شدت تنش براي ترك در مد مركب با استفاده از انتگرال متقابل در روش اجزاي محدود توسعه يافته XFEM

دانلود رایگان برآورد فاكتور شدت تنش براي ترك در مد مركب با استفاده از انتگرال متقابل در روش اجزاي محدود توسعه يافته XFEM Fulltext
نويسند‌گان:
[ عبدالغفور خادم الرسول ] - دانشجوي دكتري عمران، دانشگاه صنعتي شاهرود[ رضا نادري ] - استاديار دانشكده عمران و معماري، دانشگاه صنعتي شاهرود[ احمد گنجعلي ] - دانشجوي دكتري عمران
خلاصه مقاله:

در اين مطالعه در محاسبه فاكتور شدت تنش براي بررسي مساله گسترش ترك از روش اجزاي محدود توسعه يافته استفاده شده است تا از معايب روش اجزاي محدود استاندارد اجتناب گردد. با به كار بردن روش اجزاي محدود توسعه يافته مشكل تكينگي تنش در نوك ترك برطرف مي گردد. در اين تحقيق با استفاده از انتگرال متقابل به برآورد فاكتورهاي شدت تنش در مد مركب شكست با استفاده از روش اجزاي محدود توسعه يافته پرداخته شده است. همچنين با استفاده از روش مجموعه تراز مسير رشد ترك به دست آورده مي شود. در اين مطالعه امكان بررسي هر نوع تركي وجود دارد

كلمات كليدي:
اجزاي محدود توسعه يافته، انتگرال متقابل، روش مجموعه تراز، مد مركب شكست
پرداخت و دانلود برچسب ها:

اجزاي محدود توسعه يافته


انتگرال متقابل


روش مجموعه تراز


مد مركب شكستبرآورد


فاكتور


شدت


تنش


براي


ترك


در


مد


مركب


با


استفاده


از


انتگرال


متقابل


در


روش


اجزاي


محدود


توسعه


يافت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض

پاورپوینت موزه فرش

دانلود نمونه پرورپوزال ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری

تحقیق و پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

الگوی کارآفرينی راهبردی با رويکرد مديريت منابع انسانی نقش واسطه ای تبادل دانش

دانلود پایان نامه عمران ارائه روش نوین جهت توزیع نیروهای جانبی بین اجزاء مقاوم (vllr)

موارد کاربرد تخته فیبر سخت

عوامل خطر ديابت نوع 2

ترفند های گوگل به زبان فارسی

بازرسی غیر مخرب جوش با روش ultrasonic testing در یک پاورپوینت قابل ویرایش