دانلود رایگان


بهينه سازي حجم مخزن سد كرج به وسيله روش ژنتيك الگوريتم و زنجيره ماركوف و تعيين بهترين روش شبيه سازي - دانلود رایگاندانلود رایگان بهينه سازي حجم مخزن سد كرج به وسيله روش ژنتيك الگوريتم و زنجيره ماركوف و تعيين بهترين روش شبيه سازي براي محاسبه تعداد ماههاي شكست

دانلود رایگان بهينه سازي حجم مخزن سد كرج به وسيله روش ژنتيك الگوريتم و زنجيره ماركوف و تعيين بهترين روش شبيه سازي براي محاسبه تعداد ماههاي شكست Fulltext
نويسند‌گان:
[ آرش اديب ] - استاديار گروه عمران دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز[ محمد محموديان شوشتري ] - استاد گروه عمران دانشكده مهندسي دانشگاه شهيدچمران اهواز[ محمدعلي سمندي زاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب[ محمد واقفي ] - استاديار گروه عمران دانشگاه خليج فارس بوشهر
خلاصه مقاله:

بهينه سازي سيستم هاي واقعي منابع آب به دليل عدم قطعيت در جريانهاي ورودي به مخازن سدها داراي پيچيدگي هايي است كه در بيشتر موارد با روشهاي بهينه سازي معمول امكان پذيرنبوده و يا انجام آن به لحاظ اقتصادي توجيهي ندارد به همين دليل محققين دراين زمينه به دنبال استفاده از روشهاي بهينه سازي كاوشي همچون ژنتيك الگوريتم بوده اند. دراين تحقيق براساس دبيهاي ورودي به مخزن سد كرج و نيازهاي آبي پايين دست آن شرب و كشاورزي و تبخير مقدار بهينه حجم مخزن بوسيله روش ژنتيك الگوريتم GA تعيين مي گردد چون آمار جريان ورودي به اندازه كافي موجود نيست ابتدا آمار دبي ورودي به سد براساس توزيع احتمالاتي حاكم بر آن بوسيله روش زنجيره ماركوف ماهانه بسط داده مي شود.

كلمات كليدي:
بهينه سازي، شبيه سازي، SOP، ژنتيك الگوريتم، روش توازن حجمي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

بهينه سازي


شبيه سازي


SOP


ژنتيك الگوريتم


روش توازن حجميبهينه


سازي


حجم


مخزن


سد


كرج


به


وسيله


روش


ژنتيك


الگوريتم


و


زنجيره


ماركوف


و


تعيين


بهترين


روش


شبيه


سازي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انواع سرقت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد

بررسی برخی ویژگی های ریخت شناسی و زیست شیمیایی میوه تعدادی از نژادگان های گلابی وحشی

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته عمران فروپاشی پیش رونده در پل ها

دانلود مقاله پزشکی با عنوان بیماری های عفونی

پروژه رشته مدیریت بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی

ديات

تحقیق بررسی نقش کارشناس در دعاوی حقوقی

دانلود گزارش کار نقشه برداری خطای اندازه گیری,اختلاف ارتفاع,قرائت کوپل و

دودسنج با قابلیت کنترل