دانلود رایگان


ارائه منحنيهاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره به روش spaاصلاح شده با اعمال شاخص هاي عملكرد - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه منحنيهاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص هاي عملكرد

دانلود رایگان ارائه منحنيهاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره به روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخص هاي عملكرد Fulltext
نويسند‌گان:
[ عيسي ساكت اسكويي ] - دانشجويكارشناسي ارشد عمران آب دانشگاه ازاد مهاباد[ مجيد منتصري ] - استاديار گروه آب دانشكدهكشاورزي دانشگاه اروميه
خلاصه مقاله:

بهره برداري سيستمهاي مخازن ذخيره از مهمترين مباحث مهندسي منابع آب مي باشد كه مستلزم آموختن روشهايتحليل صحيح اين سيستم ها مي باشددر گذشته تحليل مخازن تنها براساس داده هاي تاريخي ثبت شده و با ضريب اطمينان 100% انجام مي شد ولي محققين عصر حاضر در يافته اند كه طراحي مخزن با داده هاي تاريخي امكان پيش بيني خشكسالي هاي شديدتر از دادههاي تاريخي را از ما صلب مي كند و نيز طراحي براساس ضريب اطمينان 100% غيراقتصادي و غيرعملي مي باشد روشهاي تحليل مخزن به دو دسته روشهاي شبيه سازي و بهينه سازي تقسيم مي شود در روشهاي شبيه سازي امكان اعمال شاخصهاي عملكرد مخزن و سايرشرايط سيستم درتحليل براحتي امكان پذير است ولي در روشهاي بهينه سازي اينكار مشكل مي باشد بهره برداري از سيستم مخازن با روشهاي گوناگوني مي تواند صورت گيرد كه روش منحني فرمان Rule Curve يكي از كارامدترين اين روشها مي باشد.

كلمات كليدي:
منحني هاي فرمان، شاخصهاي عملكرد، داده هاي مصنوعي ، روش SPA
پرداخت و دانلود برچسب ها:

منحني هاي فرمان


شاخصهاي عملكرد


داده هاي مصنوعي


روش SPAارائه


منحنيهاي


فرمان


بهره


برداري


مخازن


ذخيره


به


روش


SPAاصلاح


شده


با


اعمال


شاخص


هاي


عملكرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز

حفاظ استیل

پرسشنامه ممیزی کارافرینی سازمانی

دانلود پرورپوزال ارشد رشته مرتعداری

پرسشنامه ممیزی کارافرینی سازمانی

پرسشنامه سبک هویت

طرح توجیهی کارآفرینی بررسی طرح های تولیدی

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین دانش آموزانم را به نوشتن انشاء علاقه

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین دانش آموزانم را به نوشتن انشاء علاقه

دانلود پروژه پایان نامه تحلیل و ارزیابی تنش های پسماند جوش در مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود