دانلود رایگان


كاربرد روش الكترواسمزي در كاهش اصطكاك منفي شمعها - دانلود رایگاندانلود رایگان كاربرد روش الكترواسمزي در كاهش اصطكاك منفي شمعها Fulltext نويسند‌گان: [ مسعود مكارچيان ] - استاديار دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا - همدان[ شاهين فردحاجيان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي...

دانلود رایگان كاربرد روش الكترواسمزي در كاهش اصطكاك منفي شمعها Fulltext
نويسند‌گان:
[ مسعود مكارچيان ] - استاديار دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا - همدان[ شاهين فردحاجيان ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش مكانيك خاك و پي دانشگاه بوعل
خلاصه مقاله:

يكي از روشهاي كاهش اصطكاك منفي در شمعها، الكترواسمزي است. دراين روش جريان الكتريكي مستقيم در ميان شمعها، كه نقش كاتد را دارند و آندها عبور داده مي شود. در اين تحقيق آزمايشگاهي، دستگاهي ساخته شده كه مدل شمع و خاك، در داخل محفظه اين دستگاه قرار داده مي شوند و اصطكاك منفي با اعمال تحكيم خاك به مدل شمع القا مي شود سپس جريان الكترو اسمزي در سيستم خاك - شمع برقرار مي شود. اثر مقدار اختلاف پتانسيل و مدت زمان برقراري جريان در حين فرايند الكترواسمزي، پارامترهاي متغير هستند كه مورد آزمايش و بررسي قرار مي گيرند با افزايش مقدار اختلاف پتانسيل، نيروي فروكش به ميزان بيشتري كاهش پيدا مي كند، ولي افزايش زمان برقراري جريان، تاثير چنداني بر كاهش نيروي فروكش ندارد.

كلمات كليدي:
شمع، اصطكاك منفي ديواره، نيروي فروكش و الكترواسمزي.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

شمع


اصطكاك منفي ديواره


نيروي فروكش و الكترواسمزيكاربرد


روش


الكترواسمزي


در


كاهش


اصطكاك


منفي


شمعها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87 %D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D9%88 %D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%B2 %D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

گزارش کارآموزی مهندسی عمران

دانلود مقاله تحقیقی شخصیت‌های مشهور کارتونی مجری اهداف نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه

دانلود مبانی نظری بزهکاری نوجوانان و عوامل موثر بر آن

دانلود مبانی نظری بزهکاری نوجوانان و عوامل موثر بر آن

ارزیابی بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

پاورپوینت توکل

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%A7%D8%AB%D8%B1 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87 %D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86 %D8%A8%D8%B1 %D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

تحقیق رشته حسابداری تورم و راه های مقابله با آن

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نم