دانلود رایگان


مقايسه تأثير ديواره آب بند و زهكش بر كاهش ميزان نيروي زيرفشار با استفاده از نرم افزارseep w - دانلود رایگاندانلود رایگان مقايسه تأثير ديواره آب بند و زهكش بر كاهش ميزان نيروي زيرفشار با استفاده از نرم افزارSeep/w Fulltext نويسند‌گان: [ معصومه واشقاني فراهاني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد گروه سازههاي آبي دانشكده مه...

دانلود رایگان مقايسه تأثير ديواره آب بند و زهكش بر كاهش ميزان نيروي زيرفشار با استفاده از نرم افزارSeep/w Fulltext
نويسند‌گان:
[ معصومه واشقاني فراهاني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد گروه سازههاي آبي دانشكده مهندسي علوم آب دانشگا[ رضا شيراوند عمرويي ] - [ سيدحبيب موسوي جهرمي ] - دانشيار گروه سازههاي آبي دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران
خلاصه مقاله:

نيروي زيرفشار در سدها از اهميت ويژه اي برخوردار است، چون اين نيرو جزء نيروهاي مخرب در بحث پايداري سدها محسوب مي شود؛ وهمواره تلاش مهندسان بر آن است تا با استفاده از روشهاي ممكن ميزان اين نيرو را به حداقل برسانند. از جمله اين روشها استفاده از پردهي آب بند و زهكش مي باشد. در پژوهش حاضر سعي شده است با استفاده از برنامه Seep/w تأثير احداث پردهي آب بند با عمقها و جانماييهاي مختلف در كاهش ميزان نيروي زير فشار بررسي شود. در قدم دوم از يك زهكش به قطر 20 سانتي متر و در عمق 0/5متري با جانمايي هاي مختلف در زير سد جهت كاهش نيروي زير فشار استفاده شده است و در قدم سوم بهترين حالت از پرده آب بند كه باعث بيشترين كاهش در ميزان نيروي زيرفشارشد؛ با اين زهكش مقايسه گرديده است. نتايج نشان مي دهد كه احداث پرده آب بند در ابتدا بيشترين كاهش نيروي زيرفشار را به همراه دارد و اين كاهش به ميزان 56/5درصد است. در حالي كه احداث زهكش در همان موضع باعث كاهش 91 درصدي در ميزان نيروي زيرفشار مي شود. لذا نتيجه گيري مي شود كه در مطالعه حاضر احداث زهكش در كاهش نيروي زيرفشار نسبت به احداث پرده آب بند مؤثرتر است.

كلمات كليدي:
نيروي زيرفشار، پرده آب بند، زهكش، سازههاي هيدروليكيSeep/w
پرداخت و دانلود برچسب ها:

نيروي زيرفشارپرده آب بندزهكشسازههاي هيدروليكيSeep


wمقايسه


تأثير


ديواره


آب


بند


و


زهكش


بر


كاهش


ميزان


نيروي


زيرفشار


با


استفاده


از


نرم


افزارSeep/w


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انتخاب تامین کننده به روش تحلیل سلسله مراتبی پیشرفته

دانلود word پروژه اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با چارچوبcobit

داده شرکت های بورسی

تحقیق اصول و مبانی معماری بیمارستان

پروژه تاثیر امکانات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

جرم سرقت و مجازات اسلامی

اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

دانلود مبانی نظری تاثیر نام برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان

تحقیق رشته حسابداری مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب

دانلود مقاله تحقیقی آشنايی با سبك معماری ايرج كلانتری