دانلود رایگان


برآورد طول مفصل پلاستیک در ستونهاي بتن آرمه معیوب - دانلود رایگاندانلود رایگان برآورد طول مفصل پلاستيك در ستونهاي بتنآرمه معيوب Fulltext نويسند‌گان: [ سيدبهرام بهشتي اول ] - دانشيار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي[ احسان احمديان ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتي خو...

دانلود رایگان برآورد طول مفصل پلاستيك در ستونهاي بتن آرمه معيوب Fulltext
نويسند‌گان:
[ سيدبهرام بهشتي اول ] - دانشيار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي[ احسان احمديان ] - كارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
خلاصه مقاله:

طراحي شكلپذير اجزاء بتن آرمه به تازگي در دستور كار آيين نامههاي طراحي قرار گرفته است. با توجه به اينكه بسياري از ساختمان هاي بتن آرمه موجود براساس آئيننامههاي قديمي طراحي شده و يا در اجراي آنها كنترل مناسبي انجام نشده است، به طوري كه عيوبي چون عدم كفايت ميلگردهاي عرضي و لذامحصوريت نامناسب و همچنين طول ناكافي مهاري ميلگرد طولي در اين نواحي خرابي علت انهدام بسياري از اين ابنيه تحت زلزله شديد بوده است. بدين جهتروابط ارائه شده جهت برآورد طول مفصل پلاستيك در مدارك كه معيار مهمي در برآورد رفتار شكلپذير تير-ستونهاي بتن آرمه است، قابل كاربرد دقيق برالمانهاي معيوب نيست. در اين تحقيق سعي بر آن بوده است كه عيوبي چون كاهندگي مقاومت بتن، لغزش آرماتورهاي كششي و تغييرشكلهاي برشي، در كنار ساير عوامل موثر بر طول مفصل پلاستيك مانند اندازه مقاومت بتن و آرماتورها، مقدار آرماتورهاي طولي و عرضي بر رفتار غير خطي خمشي-محوري ستون بتنآرمه مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت با بررسي اثر هر يك از پارامترها، يك رابطه تئوري براي محاسبه طول مفصل پلاستيكدر ستونهاي معيوب ارائه شده است

كلمات كليدي:
طول مفصل پلاستيك،طول مهاري، كاهندگي مقاومت بتن،لغزش آرماتور،تغييرشكلهاي برشي
پرداخت و دانلود برچسب ها:

طول مفصل پلاستيكطول مهاريكاهندگي مقاومت بتنلغزش آرماتورتغييرشكلهاي برشيبرآورد


طول


مفصل


پلاستیک


در


ستونهاي


بتن


آرمه


معیوب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال ارشد علوم تربیتی ارتباط ویژگی‌های شخصیت و خودپنداره با کیفیت زندگی

بررسی روش غشایی در حذف کل مواد جامد محلول از آب شرب شهر بیرجند

دانلود پروپوزال آماده حسابداری بررسی ارتباط کیفیت سود و خصوصی سازی شرکت

تحقیق اتصالات فولادی

بانک ایمیل کاربران شبکه های اجتماعی

تحقیق و پیشینه تحقیق رفتار ضد بهره ور و کیفیت زندگی کاری

پاورپوینت با عنوان داعش به همراه شکلهای متنوع

دانلود پاورپوینت سبك قاجاریه

جزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه هاي بتنی مهندسی عمران