دانلود رایگان


دانلود پروژه کارشناسی بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت ورد قابل ویرایش

دانلود رایگان چكيده
فصل اول............................................................................................ 1
مقدمه................................................................................................... 2
بيان مسئله......................................................................................... 4
اهميت و ضرورت كار...................................................................... 5
فرضيه تحقيق.................................................................................... 5
تعريف نظري.................................................................................... 6
تعريف عملياتي.................................................................................. 7

فصل دوم : سابقه پژوهش............................................................ 8
استرس و سندرم فرسودگي........................................................... 9
افسردگي.......................................................................................... 10
افسردگي زيست - شيميايي......................................................... 12

افسردگي واكنشي.......................................................................... 14
مدل سليه از استرس.................................................................... 16
افسردگي.......................................................................................... 16
سرزنش خود.................................................................................. 17
نوميدي............................................................................................. 18
ترحم به خود .................................................................................. 19
معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است.............................. 20
نظريه روانكاوي............................................................................. 21
نظريه هاي يادگيري...................................................................... 23
رويكرد شناختي............................................................................. 24
تعريف.............................................................................................. 24
افسردگي واكنشي ......................................................................... 26
افسردگي درون زاد........................................................................ 27
افسردگي روان زاد......................................................................... 28
تشخيص و سنجش افسردگي....................................................... 29
اختلال افسردگي عمده................................................................... 30

اختلال افسرده خلقي...................................................................... 31
علايم افسردگي............................................................................... 33
چگونگي مقابله با افسردگي ......................................................... 34
روش هاي درمان افسردگي......................................................... 35
روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده................ 36
روش دو ستوني............................................................................. 36
درمان كوتاه مدت.......................................................................... 38
مشاوره و روان درماني گروهي................................................. 39
چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند............ 39
چگونه كسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير............... 40
خسارت استرس............................................................................. 42
روند استرس................................................................................... 43
نشانه هاي هيجاني افسردگي....................................................... 44
به هنگام افسردگي چه كاري بايد انجام دهيم........................... 47
ديدگاههاي نظري درباره افسردگي ............................................ 49
تعريف امدادگر................................................................................ 53

خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر................................................ 53
تعريف كمكهاي اوليه و امداد ....................................................... 54
هدف ما از كمكهاي اوليه............................................................... 54
تعريف عمليات نجات...................................................................... 55
تعريف ديگر امدادگر...................................................................... 55
تعريف كمك هاي اوليه.................................................................. 55
بقيه ويژگي هاي يك امدادگر........................................................ 55
حفظ آرامش در ارائه كمكهاي اوليه............................................. 56
وظايف امدادگر............................................................................... 58
نحوه مراقبت از خود...................................................................... 59
كنترل استرس................................................................................. 59
واكنش به استرسها........................................................................ 59
واكنش هاي ديررس...................................................................... 60
واكنش هاي شديد........................................................................... 61
مروري بر سابقه پيشينه تحقيق................................................... 62


فصل سوم: طرح پژوهش............................................................ 70
طرح پژوهش .................................................................................. 71
جامعه پژوهش................................................................................ 72
نمونه پژوهش................................................................................. 72
روش نمونه گيري.......................................................................... 73
ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات............................... 74
روش آماري................................................................................... 75

فصل چهارم: آمار.......................................................................... 76
مقدمه................................................................................................ 77
آمار توصيفي.................................................................................. 91
آمار استنباطي............................................................................... 93
فرض صفر...................................................................................... 93
فرض خلاف..................................................................................... 93


فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري............................................... 94
بحث و نتيجه گيري......................................................................... 95
محدوديت هاي پژوهش ................................................................ 97
پيشنهادات........................................................................................ 98

منابع و مآخذ................................................................................ 99
پيوست......................................................................................... 103

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود پروژه کارشناسی بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر


پروژه کارشناسی بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر


بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر


افسردگي امدادگران


جمعيت هلال احمردانلود


پروژه


کارشناسی


بررسي


ميزان


افسردگي


امدادگران


مرد


جمعيت


هلال


احمر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتابچه فارماکولوژي (داروشناسي)

تحقیق رشته عمران پایداری سدهای بتنی وزنی

پرسشنامه تأثیراستراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بانک ها

تحقیق و پیشینه تحقیق بررسی وقف اوراق بهادار

بررسی و کاربرد کارت های هوشمند

نمونه پروپوزال پایان نامه روانشناسی بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری شناختی بر کاهش نشانه های

پرسشنامه مكان كنترل نوويكي ـ استريكلند

دانلود کتاب اندیشه و احساس

تحقیق تعمیر و نگهداری ساختمان

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک و عملکرد بانک