دانلود رایگان


پرسشنامه هراس اجتماعی کانور - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت ورد قابل ویرایش

دانلود رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)
این پرسشنامه توسط کانور و همکاران (2000) با هدف سنجش هراس اجتماعی تدوین شده است. پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی 17 ماده‌ای است که 3 خرده مقیاس فرعی ترس (6 ماده)، اجتناب (7 ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (4 ماده) را شامل می‌شود. هر ماده بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت (از 0= ابداً تا 4= بی‌نهایت) درجه‌بندی می‌گردد. نقطه برش 19 با کارایی و دقت تشخیصی 79/0، افراد با اختلال اضطراب اجتماعی و بدون اختلال را از هم متمایز می‌سازد.
پرسشنامه مزیت‌های کوتاه بودن، سادگی و سهولت نمره‌گذاری را داراست و می‌تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش علائم اختلال اضطراب اجتماعی به کار برده شود و با توجه به اینکه نسبت به کاهش علائم در طی زمان حساس است، می‌تواند به عنوان ابزار غربالگری و نیز برای آزمون پاسخ به درمان در اختلال اضطراب اجتماعی و یا تمییز دادن درمان‌های با کارآیی متفاوت به کار گرفته شود (کانور و همکاران، 2000).
کانور و همکاران (2000) پایایی مقیاس را به روش بازآزمایی در گروه‌های با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی برابر با 78/0 تا 89/0 گزارش نموده‌اند. همچنین ضریب آلفا برای کل مقیاس برابر 94/0 و برای مقیاس‌های فرعی ترس 89/0، اجتناب 91/0 و ناراحتی فیزیولوژیک 80/0 به دست آمده است. روایی همگرا برای کل مقیاس در مقایسه با نمرات هراس اجتماعی فرم کوتاه (BSPS) با ضرایب همبستگی 57/0 تا 80/0 گزارش شده است. عبدی (2004؛ به نقل از طالع‌پسند و نوکانی، 2010) همسانی درونی کل مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر 86/0 و پایایی به روش بازآزمایی را 83/0 گزارش نموده است. وی اعتبار محتوایی مقیاس را نیز با توجه به نظر سه تن از اساتید روانشناسی تایید نمود.


پرداخت و دانلود برچسب ها:

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور


دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی کانور


پرسشنامه


هراس اجتماعی


کانورپرسشنامه


هراس


اجتماعی


کانور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق رشته عمران بررسی آبشستگي کوله پل

پاورپوینت نور و معماری در 82 اسلاید powerpoin ppt

توسعه مدل شبیه سازی تراوش در بدنه سدهای خاكي در شرایط عدم قطعیت پارامتر های هیدرولیکي خاک كاربرد مد

محاسبه ی شاخض پایداری آب کشاورزی توسط مدل برنامه ریزی کسری

پروژه تأثیر تکنیک کلاژ به تصویرسازی کودکان

ریدینگ reading آزمون msrt مهر مرداد و شهریور 95 منبع ریدینگ مهر مرداد و شهریور 95

پروژه رشته کامپیوتر پروژه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در اسمبلی

پایان نامه ارشد تحلیل توزيع فضايی و مکانیابی ايستگاههای آتش نشانی با استفاده از gi

بررسی و پیش بینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه هاي بتنی با نسبت هاي آب به سیمان مختلف در

بررسی و پیش بینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه هاي بتنی با نسبت هاي آب به سیمان مختلف در