دانلود رایگان


%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B6%D8%AF %D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

دانلود رایگان پرسشنامه رفتارهای ضدتولید
این پرسشنامه بوسیله فاکس اسپکتور (2002)، طراحی و تدوین شده است و شامل رفتارهای ضدتولید معطوف به افراد و معطوف به سازمان می‌باشد که بر اساس اهداف و رفتارها طبقه‌بندی شده است. این پرسشنامه توسط مهداد و عارفین (2009) ترجمه و برای اولین بار در ایران بر روی آزمودنی‌های ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. فاکس و همکاران (2002)، آلفای کرونباخ بالایی را برای رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و کارکنان به ترتیب 88/0، 96/0 گزارش نموده‌اند. همچنین اسپکتور و فاکس (2005) آلفای کرونباخ 84/0 به رفتارهای معطوف به سازمان و 85/0 به رفتارهای معطوف به کارکنان گزارش نموده‌اند. در ایران نیز مهداد و همکار (2009)، ضمن اجرای آن بر روی نمونه‌ی ایرانی آلفای کرونباخ را برای رفتارهای ضدتولید کلی، معطوف به کارکنان و معطوف به سازمان را به ترتیب 96/0، 91/0 گزارش نموده است. و روایی آن نیز به ترتیب 97/0، 96/0 و 91/0 گزارش شده است. پاسخ‌دهی به این ویژگی‌ها در قالب مقیاس لیکرتی 5 درجه‌ای (هرگز، یکبار در سال، یک تا دو بار در ماه، یک تا دو بار در هفته، هرروز) امکان‌پذیر است. این پرسشنامه، شامل 44 سؤال می‌باشد که از مجموعه سؤالات، 20 سؤال میل به رفتار ضدتولید نسبت به سازمان و 24 سؤال رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد. حداقل نمرات برای رفتارهای ضدتولید کلی، رفتارهای ضدتولید نسبت به سازمان و رفتار ضدتولید نسبت به افراد به ترتیب 44-20-24 می‌باشد، درحالی‌که حداکثر نمرات به ترتیب 220-100-120 خواهد بود (مهداد و همکاران 2009). در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و معطوف به همکاران و رفتارهای ضدتولید کلی به ترتیب:89/0، 95/0 و 94/0 بدست آمد.


پرداخت و دانلود برچسب ها:

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید


دانلود پرسشنامه رفتارهای ضد تولید


پرسشنامه


رفتارهای ضد تولید


تولیدپرسشنامه


رفتارهای


ضد


تولید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی امور مربوط به روابط کار

دانلود تحقیق کارشناسی بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان

تأمین اکسیژن خالص توسط جلبک در تصفیه فاضلاب

پروژه تاثیر امکانات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله تحقیقی قصه گويي و نمايش خلاق

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻓﻘﻪ

تحلیل عددي بهسازي خاك رسی نرم با استفاده از ستون سنگی و ایجاد خاك مسلح به ژئوگرید و اجراي ترکیبی آن

طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا

نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال

بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود هاي بالاتر به منظور تخمین تقاضاي جابجایی س