دانلود رایگان


مقاله جو سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله جو سازمانينوع فایل : Word تعداد صفحات : 30فهرست محتوا پیشگفتارتاكنون با مفاهيمي نظير سازمان و فرهنگ سازماني آشنا شده‌ايم اكنون مي‌خواهيم ببا مبحث جديدي بنام جو سا زماني اشنا شويم . زماني كه صحبت از جو...

دانلود رایگان دانلود مقاله جو سازماني
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 30
فهرست محتوا
پیشگفتار
تاكنون با مفاهيمي نظير سازمان و فرهنگ سازماني آشنا شده‌ايم اكنون مي‌خواهيم ببا مبحث جديدي بنام جو سا زماني اشنا شويم . زماني كه صحبت از جو مي شود تصوري از جو كرده زمين كه ما را همچون هاله اي در بر گرفته به اذهان متبادر مي گردد. در گفتگو هاي روزانه بين همكاران واژه هايي نظير جو متشنج فلان اجتماع يا جو مسموم فلان گروه و يا جو بد حاكم در فلان اداره يا كلانتري كرارا بكار برده مي شود. از نظر لغوي كلمه جو عبارت است از اطراف و يا انچه كه بر چيز ديگري احاطه دارد(فضا ما بين زمين وهوا اسمان)
گرچه مفهوم جو سازمان به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است اما توافق كلي براي مفهوم و سازه ان وجود ندارد در هر صورت معناي جو سازمان هر انچه كه باشد مي توان به ان چيزي اشاره نمود كه اطراف سازمان را در بر گرفته است بطور مشروح راجع به ان بحث خواهيم نمود...
تعريف:
بطور كلي مفهوم جو سازمان به عنوان يك استعاره مجازي كه معرف يك يا چند ويژگي متمايز سازماني است بكار برده مي شود.
نوانكر: جورا به عنوان احساس مشترك حوزه فرهنگ خرده فرهنگهاي گروهي
يا زندگي تعاملي سازمان تلقي مينمايد.
كمپل: جو سازماني را شيوه برخورد سازمان با اعضا و در نتيجه جو را شخصيت سازمان فرض كرده است.
ريچارد واشنايدر: معتقد هستند كه جو سازماني به ديدگاههاي سازماني و اقدامات و روشهاي رسمي و غير رسمي اطلاق مي گردد.
هالپين و كرافت: در تعريف جو سازماني ميگويند ويژگي دروني كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز ساخته و روي رفتار افراد ان تاثير مي گذارد.
موران ولكوين:جو سازماني را ويژگي نسبتا با دوامي از سازمان ميدانند كه موجب تمايزان سازمان از ساير سازمانها ميشود
اينك طبق شرحي كه رفت طي يك بررسي نقادين پيرامون تعاريف مطرح شده ملاحظه ميگردد.
كه افراد مختلف از ديدگاههاي مختلف جو سازماني را تعريف كرده اند اما نكته اي كه در اثر اين تعاريف تقريبا مشترك است ان است كه: جو سازماني بر اساس ادراك كاركنان از محيط سازمان سنجيده ميشود در واقع جو سازماني بازتابهاي ادراك يك شخص از سازمان است كه به ان تعلق دارد.
جو مجموعهاي از ويژگيها و عو املي استكه بوسيله كاركنان در باره سازمانشان ادراك مي شود كه عامي جهت تكوين و تكامل اعمال و رفتار افراد ان سازمان تلقي مي گردد.
در واقع جو سازماني حاصل فرا گرد تاثير متقابل جنبه هاي فردي و سازماني يك سيستم اجتماعي است كه همان محصول كار گروهه و خرده سيستمهاي سازماني است كه اين بازده و محصول نهايي شامل ارزشهاي مشترك اعتقادات اجتماعي استانداردهاي اجتماعي احساسات افراد و خرده فرهنگها ميباشد.به عبارتي زماني كه مي پذريم كه كل يك سازمان به منزله يك سيستم اجتماع قلمداد شده است ....
تفاوت جو سازماني و فرهنگ سازمان:
توماس:
چاندان:
نظريه هاي جو سازماني :
الف) نظريه تاجي يوري
1) محيط فيزيكي
2) محيط داخلي انساني
3) سيستم اجتماعي
4) فرهنگ ب) نظريه هاجتس
پ) نظريه استرن
ت) نظريه هريسون
جو قدرت
1) جو نقش محور
2) جو وظيفه محور
3) جو مردم محور
ث) نظريه هاليپين و كرافت
1) جو آشنا
2) سجو باز
3) جو نسته
4) جو پدرانه
5) جو خودمختاري
6) جو كنترل شده
ج) نظريه هوي و سيبو
جو باز
1) جو متهدانه
2) جو غير متهدانه
3) جو بسته
رويكردهاي جو سازماني:
ابعاد جو سازماني:
انواع حيطه بندي جو سازماني:
عوامل موثر بر جو سازماني: مديران و جو سازماني
1) شاخصهاي روابط انساني و جو سازماني
2) انگيزش و جو سازماني
3) بهداشت رواني و جو سازماني
4) رهبري و جو سازماني
شاخصهاي جو سالم سازماني:
1) صداقت ( شفافيت)
2) استانداردها
3) مسئوليتها
4) انعطاف پذيري
5) پاداشها
6) تعهد گروهي
مراحل بهبود جو سازماني:
درك و ابداع
1) تشخيص و سنجش مسائل
2) تدوين راهبردها براي غلبه بر شكافها
3) بكار گيري راه حل ها
4) نظارت و ارزشيابي نتايج
چه كسي جو سازمان را تعيين مي كند؟
ابعاد جو سازماني

پرداخت و دانلود برچسب ها:

مقاله


جو


سازمانيمقاله


جو


سازماني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودي در انبار

پاورپوینت نقش رهبری در رفتار سازمانی پیشرفته 60 اسلاید pptx

تاریخچه تهران

گزارشکارآزمایشگاه ترمودینامیک ضریب عملکرد به عنوان یک ماشین مبرد

ترجمه مقاله

تحقیق الکترونیک

بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاك پشت دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زل

دانلود تحقیق رنسانس و سه انقلاب فکری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بیع الکترونیکی

معاون اجرایی ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته