دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
هدف: سنجش سه شیوه راهبرد مدیریت تعارض (کنترل (رقابت)، راه حل مداری (همکاری و مصالحه)، عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب))
روش نمره گذاری و تفسیر
پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه
همیشه
بیشتر اوقات
غالبا
گاهی
به ندرت
بسایر به ندرت
هرگز
امتیاز
1
2
3
4
5
6
7
پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد
سوالات مربوطه
کنترل (رقابت)
7-1
راه حل مداری (همکاری و مصالحه)
18-8
عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)
30-19
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
روایی و پایایی
در پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:
مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینز
بعد
آلفای کرونباخ
کنترل (رقابت)
51/0
راه حل مداری (همکاری و مصالحه)
73/0
عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)
70/0

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینزدانلود


پرسشنامه


مدیریت


تعارض


رابینز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر رفتار ديوارهاي ديافراگمي طره اي با استفاده از روش هاي تعادل حدي و الما

اجزاء ساختمان (پي نواري)

دانلود مقاله تحقیقی ماهیت و مفهوم «زندگی» در سبک زندگی اسلامی و غربی

پروپوزال ارشد روانشناسی اثر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی

پروژه کارشناسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و ویژگیهاي لاشه بره

پاورپوینت فرم های سازه هاي طبيعي در معماری

کتاب مجموعه آزمون های ریاضی مهندسی

دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق در مورد تحولات قانون جديد فرزندخواندگي

روابط حاکم بر چرخش ماهواره ها به دور زمین