دانلود رایگان


تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگنوع فایل : PDF تعداد صفحات : 8شرح محتواچکیده مقاله:این پژوهش، با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سو...

دانلود رایگان دانلود مقاله تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 8
شرح محتوا
چکیده مقاله:این پژوهش، با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سولفات موجود در آب زیرزمینی مشهد، که اطلاعات مربوطه از تجزیه و تحلیل تعداد ۹۲ حلقه چاه آب شرب در شهر مشهد (در محدوده عمق بین۱۶۰ تا ۲۵۰ متر) و بر اساس آخرین نمونه گیری سال ١٣٧٩ به دست آمده اند، میپردازد. در رابطه با چگونگی تغییرات مکانی، دو پارامتر کیفی یادشده فاقد روند تشخیص داده شده اند و در مورد آنها مدل سمیواریوگرام خطی سقف دار مناسب تشخیص داده شده است. از نکات قابل ذکر دیگر در رابطه با تغییرات مکانی این پارامترهای کیفی، همسانگرد بودن میدان تغییرات میباشد . در انتها، با توجه به مدلهای انتخابی پارامترهای کنترلی مربوطه کالیبره گردیده و نقش ههای کاربردی همتراز هدایت الکتریکی و سولفات، به همراه نقشه های خطای مربوطه، با استفاده از کریجینگ در محدوده شهر مشهد تهیه شد ه اند. این نقشه ها و تخمینها میتوانند کمک شایانی به بهره برداران از منابع آب زیر زمینی در محدوده شهر مشهد در زمینه های تخمین مقادیر پارامترهای کیفی (به همراه خطای مربوطه) در نقاط نامعلوم و نیز تعیین نقاط جدید نمونه برداری به منظور طراحی یک شبکه نمونه برداری با کمترین خطای ممکن بنمایند. این بررسی ها نشان دادند که بیشترین مقدار هدایت الکتریکی کمی بیش از ۱۲۰۰ میکروموس بر سانتیمتر و با خطای برآورد کمتر از ۲۰۰ میکروموس بر سانتیمتر می باشد.همچنین، کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان کمتر از ۶۰۰ میکروموس بر سانتیمتر با خطای کمتر از ۱۸۰ میکروموس بر سانتیمتر است. مقدار سولفات موجود در آب زیرزمینی مشهد عمدتًا بیش از ۶۰ میل یگرم در لیتر است که تا حدود ۱۴۰میل یگرم در لیتر افزایش می یابد
کلیدواژه‌ها:زمین آمار، سمیواریوگرام، کریجینگ، سولفات، هدایت الکتریکی

پرداخت و دانلود برچسب ها:

تخمین


هدایت


الکتریکی


و


سولفات


موجود


درآب


زیرزمینی


مشهد


با


استفاده


از


روش


کریجینگتخمین


هدایت


الکتریکی


و


سولفات


موجود


درآب


زیرزمینی


مشهد


با


استفاده


از


روش


کریجینگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال ارشد آماده رشته اقتصاد اثر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد

قتل عمد

پرسشنامه پس آزمون پیشرفت تحصیلی

تاثیر محلول پاشی کلسیم روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها عناصر غذایی و برخی صفات

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%AF %D8%B3%D9%88%D8%AF %D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C

ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی رابطه قيمت معاملاتي و بازده سهام

پروژه بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان و کودکان مرز

نقشه اتوکد شهر شاهرود با جزئیات کامل با فرمت dwg

ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد