دانلود رایگان


تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان نوع فایل : PDF تعداد صفحات : 24شرح محتواچکیده مقاله:تحليل سيستم هاي ثانويه تحت اثر تک مؤلفه‌هاي زلزله ت...

دانلود رایگان دانلود مقاله تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 24
شرح محتوا
چکیده مقاله:
تحليل سيستم هاي ثانويه تحت اثر تک مؤلفه‌هاي زلزله تاکنون موضوع تحقيقات زيادي بوده است. تحليل سيستم هاي اوليه تحت اثر مؤلفه‌هاي چندگانه زلزله نيز توسط محققين مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله ابتدا با استفاده از روش ارتعاشات پيشا، سيستم هاي ثانويه اي که سيستم اوليه آنها تحت اثر مؤلفه‌هاي چندگانه زلزله قرار گرفته، تحليل شده اند. در اين تحليل مؤلفه‌هاي زلزله به صورت همبسته در نظر گرفته شده اند و توابع چگالي طيفي و خود همبستگي پاسخ سيستم اوليه تحت اثر اين مؤلفه‌ها به دست آمده است. سپس اين توابع به عنوان ورودي سيستم ثانويه در نظر گرفته شده و توابع خود همبستگي، چگالي طيفي و ميانگين مربعات پاسخ سيستم ثانويه محاسبه شده است. ورودي زلزله مي تواند به صورت تابع چگالي طيفي يا طيف طرح زمين باشد. علاوه بر آن، با ملحوظ نمودن سازه اصلي به صورت قابهاي ساختماني سه بعدي با کف صلب و در نظر گرفتن دو مؤلفه افقي و يک مؤلفه قائم براي زلزله، زاويه بحراني به دست آمده است. براي نشان دادن کارايي روش ارائه شده، چند قاب ساختماني تحليل شده، طيفهاي پاسخ طبقات آنها به دست آمده و نتايج مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که در نظر گرفتن چند مؤلفه اي بودن زلزله و وارد کردن اين مؤلفه‌ها در امتداد زاويه بحراني طيف پاسخ طبقات را بويژه در ساختمانهاي بلند، خروج از محوريهاي زياد و هم فرکانسي، بسيار افزايش مي دهد.
کلید واژه ها:
ارتعاشات پیشا,سيستم هاي ثانويه,مؤلفه‌هاي چندگانه, همبسته زلزله ,طیف پاسخ طبقه و زاویه بحرانی


پرداخت و دانلود برچسب ها:

تحلیل


سیستم


های


ثانویه


با


میرایی


متناسب


تحت


اثر


مولفه


های


چندگانه


زلزله


با


روش


مد


تغییر


مکان


تحلیل


سیستم


های


ثانویه


با


میرایی


متناسب


تحت


اثر


مولفه


های


چندگانه


زلزله


با


روش


مد


تغییر


مکان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3 %D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

دانلود مقاله تحقیقی استاديوم ورزشي شهر افسوس

جزوه آموزشی راه اندازی و تنظیم یک شبکه lan کوچک

پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

کتاب رمان زندگی ترمه

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای نمودار درختی

تحقیق بتن مقاوم در برابر حمله آب دريا و بتن ريزي در مناطق گرمسيري

بررسي امكان پذيري استفاده از سرباره مس در ساخت بتنهاي پرمقاومت بمنظور كاهش پيامدهاي زيست محيطي دفع پ

بررسي امكان پذيري استفاده از سرباره مس در ساخت بتنهاي پرمقاومت بمنظور كاهش پيامدهاي زيست محيطي دفع پ

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA %D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A %D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C %D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C