دانلود رایگان


قوه مقننه فرانسه - دانلود رایگاندانلود رایگان قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختيارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعيف شده و اقتدار آن در زمينه قانون گذارى سخت كاهش يافته است.

دانلود رایگان

قوه مقننه فرانسه


قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختيارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعيف شده و اقتدار آن در زمينه قانون گذارى سخت كاهش يافته است. به موجب اصل ۳۴قانون اساسى، مجلس فقط قلمرو محدودى مانند مالياتها، حقوق مدنى، قانون انتخابات، قانون كار، تامين اجتماعى و قوانين كيفرى، مجاز به قانون گذارى است. نمايندگان مجلس ملى در موقعيتى قرار دارند كه مى توانند دولت را با استيضاح يا راى عدم اعتماد ساقط كنند.

در ضمن مجلس ملى مى تواند طرحهايى را كه به تصويب سنا رسيده را ملغى كند. تعداد كميسيونهاى مجلس ملى فرانسه شش كميسيون اعلام شده است. كميسيون هاى امور فرهنگى، امور خارجه، ملى و ارتش، امور مالى و بودجه، قوانين قانون اساسى وقانون گذارى و در نهايت كميسيون توليد و مبادلات، شش كميسيون اصلى مجلس ملى فرانسه را تشكيل مى دهند.مجلس ملى فرانسه داراى ۵۷۷عضو است كه از اين تعداد ۵۵۵كرسى متعلق به فرانسه و ۲۲كرسى ديگر متعلق به سرزمين هاى ماورا بحار اين كشور (مستعمرات فرانسه در اقيانوس آرام) است.نمايندگان مجلس ملى از ميان نامزدهاى انتخاباتى براى مدت پنج سال انتخاب مى شوند ودرصورتى كه در دور اول انتخابات موفق به اخذ اكثريت مطلق نشوند، انتخابات به دور دوم كشيده مى شود.

شرط انتخاب شدن درمرحله دوم انتخابات دستيابى به اكثريت نسبى است كه در هر حال نبايد از حد ۱۲‎/۵درصد كل آراى ماخوذه كمتر باشد. هر حوزه راى گيرى كه جمعيتى بيش از ۱۰۰هزار نفر داشته باشد مى تواند نماينده به مجلس فرانسه بفرستد. اما مجلس سناى فرانسه داراى ۳۱۹سناتور است كه ۲۹۶كرسى آن متعلق به قلمرو مركزى فرانسه و ۱۳ كرسى مربوطه به سرزمين هاى ماوراى بحار اين كشور و ۱۰ كرسى نيز به فرانسويان خارج از كشور تعلق دارد.نمايندگان اين مجلس توسط جمعى از منتخبان از ميان نمايندگان مجلس ملى، شهرداريها شوراهاى منطقه اى و محلى و بطور خلاصه هر فردى كه توسط راى عمومى انتخاب گرديده، برگزيده مى شوند.دوره سناتورى ۹سال است و هر سه سال يك بار انتخاب مى شوند.مجلس سنا داراى شش كميسيون فرهنگى، اقتصادى و برنامه، امور خارجه و دفاعى و امور اجتماعى، امور مالى و بودجه و درنهايت كميسيون قوانين قانون اساسى و قانون گذارى است.پرداخت و دانلود برچسب ها:


قوه مقننه فرانسه


قوه مقننه


فرانسه


ملى


سنا


قانون اساسى


قانون انتخابات


قانون كار


تامين اجتماعى


قوانين كيفرى


تحقیق


جزوه


مقاله


پایان نامه


پروژه


دانلود تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پایان نامهقوه


مقننه


فرانسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

دانلود تحقیق تأثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان

دولت و مسئوليت اجتماعي

آموزش توابع مالی در excel2007

طراحی مدار قفل گاوصندوق proteus

اکسل فهرست بهای 96 تاسیسات مکانیکی

بررسي تأثير هندسه سازه بر پارامتر هاي عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي بتن آرمه ويژه

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان

موتورهاي القاء يكفاز

حل معادله شرودینگر به صورت رانگ کوتا rk4