دانلود رایگان


دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات خیار شور و مربا - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه کارآفرینی با موضوع کارآفرینی ترشیجات - خیار شور و مربا

دانلود رایگان دانلود پروژه کارآفرینی با موضوع کارآفرینی ترشیجات ، خیار شور و مربا
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 109
چکيده :
هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد ترشي و خيارشور است . در
اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد
اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده
است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١ ميليارد تومان دارد و
سرمايه در گردش مورد نياز برابر ٧٠٠ ميليون تومان و کل هزينه هاي توليدي سالانه برابر ٣,٧٣
ميليارد تومان است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت كمتر از ٦ ماه برگشت مي يابد . ليكن
برآورد هاي اقتصادي به شدت تابع قيمت فصلي مواد اوليه مي باشد و توانايي رقابت با شركت هاي
ديگر نيز بسيار حائز اهميت است.
احداث واحد در استان هايي نظير تهران، آذربايجان شرقي و غربي، اصفهان، فارس، خراسان رضوي،
خوزستان و همدان و اردبيل که از نقطه نظر راه هاي ارتباطي و امکانات شهرک هاي صنعتي و
بعلاوه نزديکي به بازار مصرف از مزيت نسبي برخوردار هستند، پيشنهاد مي شود.

خیارشور وترشی
چکیده 1
-1 معرفی محصول 1
-1-1 مشخصات کلی محصول 1
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 1
-3-1 شرایط واردات وصادرات 1
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 1
-5-1 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 1
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 2
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 2
-8-1 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 3
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
2 وضعیت عرضه و تقاضا : 4
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي - 1-2 و 2
توسعهو در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 4
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 8
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 8
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 9
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 11
شیر سویا 11
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 19
-1-3 محوطه سازي 20
-2-3 ساختمان 21
3-3 ماشین آلات 22
-4-3 تاسیسات 24
-5-3 وسائط نقلیه 24
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 25
-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 25
-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 26
-9-3 سرمایه در گردش 27
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 28
-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 30
-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 31
-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 31
-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 32
-15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 32
-16-3 نتیجه گیري 33
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 34
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح35
وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 36
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 36
-8 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 36
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 37
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود 38
مربا
چکیده 40
-2 معرفی محصول 41
-1-2 مشخصات کلی محصول 41
-2-2 شماره تعرفه گمرکی 41
-3-2 شرایط واردات وصادرات 41
-4-2 استانداردهاي ملی وجهانی 42
-5-2 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 42
-6-2 موارد مصرف و کاربرد 43
-7-2 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 43
-8-2 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 43
-9-2 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 43
-3 وضعیت عرضه و تقاضا : 44
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 44 - 1-2 و 2
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
سال 47 85
-7-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 47
-8-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان
توسعه آن 48
-9-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 62
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 62
مربا 62
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 77
-1-3 محوطه سازي 78
-2-3 ساختمان 79
-3-3 ماشین آلات 80
-4-3 تاسیسات 81
-5-3 وسائط نقلیه 82
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 82
-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 82
-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 83
-9-3 سرمایه در گردش 85
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 86
-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 88
-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 89
-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 89
-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 89
15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 90
-16-3 نتیجه گیري 91
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 92
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 93
-6 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 93
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح 93
-8 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 94
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 94
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این
پروژه ها چگونه خواهد بود 95
مراجع 96
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات ) 96

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


پروژه


کارآفرینی


ترشیجات
خیار


شور


و


مربادانلود


پروژه


کارآفرینی


ترشیجات


-


خیار


شور


و


مربا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي

تحقیق رشته حقوق تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

مبانی نظری ارتباط سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی

تحقیق رشته مدیریت شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني erp

پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد عملكرد بانكها و سرمايه فكري

نرم افزار افزایش بازدید سایت تا 10000 نفر و بهبود رتبه گوگل و الکسا

مبانی نظری توانمندسازی روانشناختی

پاورپوینت آموزش هوش مصنوعی