دانلود رایگان


دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات خیار شور و مربا - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه کارآفرینی با موضوع کارآفرینی ترشیجات - خیار شور و مربا

دانلود رایگان دانلود پروژه کارآفرینی با موضوع کارآفرینی ترشیجات ، خیار شور و مربا
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 109
چکيده :
هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد ترشي و خيارشور است . در
اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد
اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده
است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١ ميليارد تومان دارد و
سرمايه در گردش مورد نياز برابر ٧٠٠ ميليون تومان و کل هزينه هاي توليدي سالانه برابر ٣,٧٣
ميليارد تومان است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت كمتر از ٦ ماه برگشت مي يابد . ليكن
برآورد هاي اقتصادي به شدت تابع قيمت فصلي مواد اوليه مي باشد و توانايي رقابت با شركت هاي
ديگر نيز بسيار حائز اهميت است.
احداث واحد در استان هايي نظير تهران، آذربايجان شرقي و غربي، اصفهان، فارس، خراسان رضوي،
خوزستان و همدان و اردبيل که از نقطه نظر راه هاي ارتباطي و امکانات شهرک هاي صنعتي و
بعلاوه نزديکي به بازار مصرف از مزيت نسبي برخوردار هستند، پيشنهاد مي شود.

خیارشور وترشی
چکیده 1
-1 معرفی محصول 1
-1-1 مشخصات کلی محصول 1
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 1
-3-1 شرایط واردات وصادرات 1
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 1
-5-1 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 1
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 2
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 2
-8-1 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 3
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
2 وضعیت عرضه و تقاضا : 4
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي - 1-2 و 2
توسعهو در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 4
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 8
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 8
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 9
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 11
شیر سویا 11
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 19
-1-3 محوطه سازي 20
-2-3 ساختمان 21
3-3 ماشین آلات 22
-4-3 تاسیسات 24
-5-3 وسائط نقلیه 24
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 25
-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 25
-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 26
-9-3 سرمایه در گردش 27
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 28
-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 30
-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 31
-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 31
-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 32
-15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 32
-16-3 نتیجه گیري 33
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 34
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح35
وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 36
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 36
-8 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 36
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 37
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود 38
مربا
چکیده 40
-2 معرفی محصول 41
-1-2 مشخصات کلی محصول 41
-2-2 شماره تعرفه گمرکی 41
-3-2 شرایط واردات وصادرات 41
-4-2 استانداردهاي ملی وجهانی 42
-5-2 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 42
-6-2 موارد مصرف و کاربرد 43
-7-2 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 43
-8-2 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 43
-9-2 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 43
-3 وضعیت عرضه و تقاضا : 44
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 44 - 1-2 و 2
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
سال 47 85
-7-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 47
-8-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان
توسعه آن 48
-9-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 62
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 62
مربا 62
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 77
-1-3 محوطه سازي 78
-2-3 ساختمان 79
-3-3 ماشین آلات 80
-4-3 تاسیسات 81
-5-3 وسائط نقلیه 82
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 82
-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 82
-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 83
-9-3 سرمایه در گردش 85
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 86
-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 88
-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 89
-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 89
-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 89
15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 90
-16-3 نتیجه گیري 91
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 92
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 93
-6 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 93
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح 93
-8 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 94
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 94
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این
پروژه ها چگونه خواهد بود 95
مراجع 96
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات ) 96

پرداخت و دانلود برچسب ها:

دانلود


پروژه


کارآفرینی


ترشیجات
خیار


شور


و


مربادانلود


پروژه


کارآفرینی


ترشیجات


-


خیار


شور


و


مربا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپینت چطور از اینترنت کسب درامد کنیم

پروژه ارتباط بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات سودهاي واقعي و پيش ‌بيني شده سهام شركتها

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط سبك رهبري مديران و رضايت شغلي دبيران

مقاله بازی در دنياي ناشنوايان

پرسشنامه ارتباط برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان

گزارشکار آزمایش فشار

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

بهسازي لرزه اي پلها از طريق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش

پرسشنامه پاسخ توأم با نشخوار فکری

پرسشنامه بررسی انگیزشی مواد آموزشی درسی