دانلود رایگان


دانلود پروژه بررسي رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان - دانلود رایگاندانلود رایگان تجزیه و تحلیل هایی کامل با فرمت قابل ویرایش ورد

دانلود رایگان عنوان صفحه
چكيده ز
تقدیروتشکر و
تقدیم به ه
فصل اول(كليات پژوهش) 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
ضرورت واهميت تحقيق 6
اهداف تحقيق 8
فرضيه هاي تحقيق 8
متغيرهاي تحقيق 8
تعاريف نظري 8
تعاريف عملياتي 9
فصل دوم(پيشينه پژوهش) 10
شخصيت ومفهوم آن 11
ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت 13
نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي) 14
نظريه تحليلي يونگ 15
نظريه پويايي رواني &ndash اجتماعي 16
نظريه بودائيسم درباره شخصيت انسان 18
نظريه اسلام درباره شخصيت انسان 20
الگوي شخصيت 21
پايداري شخصيت 22
تغييردرشخصيت 23
شخصيت سالم 24
ساختارشخصيت 26
همساني شخصيت 29
تعريف سلامت رواني 30
تاريخچه سلامت رواني 30
كليدسلامت رواني 32
چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟ 32
اعتمادبه نفس،كليدسلامت رواني 33
نظريه هاي سلامت رواني 34
1-الگوي گوردون آلپورت 34
2-الگوي كارل راجرز 35
3- الگوي كارل گوستاو يونگ 35
4-الگوي ويكتورفرانكل 36
5- الگوي اريش فروم 36
6-الگوي آبراهام مزلو 37
7-الگوي فريتس پرلز 38
تحقيقات انجام شده درزمينه سلامت روان وويژگي هاي شخصيتي 38
فصل(روش تحقيق) 42
روش تحقيق 43
جمعيت هدف 43
روش نمونه برداري وتعدادآنها 43
ابزاراندازه گيري 43
روش جمع آوري داده ها 49
فصل چهارم(تجزيه وتحليل آماري) 50
تجزيه وتحليل آماري 51
جدول1-4نمرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان 53
جدول شماره 2-4محاسبه ضريب همبستگي از راه اعدادخام(دختران) 55
جدول 3-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان 57
جدول 4-4 مرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبيرستان 58
جدول 5-4 محاسبه ضريب همبستگي ازراه اعدادخام(پسران) 60
جدول 6-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزانپسرمقطع سوم دبيرستان 62
جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي 64
جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي 66
جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي 68
چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبيرستان 69
جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي 72
فصل پنجم (بحث ونتيجه گيري) 73
بحث ونتيجه گيري 74
محدوديتهاي تحقيق 76
پيشنهادات پژوهش 76
منابع ومآخذ 77
پيوست الف- پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل) 79
پيوست ب- پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) 99
پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراين تحقيق پرسشنامه شخصيتي نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوري اطلاعات فرضيه هاي چهارگانه تحقيق بااستفاده ازروش آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتيجه نشان دادكه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي ،برونگرايي،دلپذيربودن وسلامت روان رابطه معناداري وجود ندارد.همچنين نتيجه تحقيق نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت معناداري وجود ندارد......
و .....

پرداخت و دانلود برچسب ها:

رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان


رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي


سلامت روان


دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان


دانلود رایگان


دانلود رایگان پروژهدانلود


پروژه


بررسي


رابطۀ


ويژگي


هاي


شخصيتي


و


سلامت


روان


در


بين


دانش


آموزان


مقطع


دوم


دبيرستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرورپوزال ارشد رشته مدیریت کشاورزی تعیین میزان بهره وری آب آبیاری

دانلود پاورپوینت سبك قاجاریه

مبانی وقف اوراق بهادار

مقايسه عملكرد روش‌هاي شبكه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج تطبيقي فازي عصبي در تخمين حداكثر عمق آب‌شستگي

طراحي و ساخت كارت صوت isa

پروپوزال ارشد حسابداری در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و هموارسازی سود

وروز و اختلالات شنوايي

مبانی نظری توانمندسازی روانشناختی

پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

ترجمه استاندارد astm e793