دانلود رایگان


شناخت محرومیت و علل آن - دانلود رایگاندانلود رایگان شناخت محروميت و علل آن و تلاش براي رفع محروميت از جامعه ، عاملي بوده است كه همواره خير انديشان و غمخواران تاريخ را بي قرار ميكرده است .این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 107 صفحه می باشد .

دانلود رایگان

شناخت محرومیت و علل آن

چکیده

مسئله کلی تحقیق حاضر عبارت از آن است که چرا در جامعه اسلامی ما نیازمند به دستگاهها حمایتی هستیم و چه کارکردههای بهنجار ونابهنجار یا مثبت و منفی باعث بودجود آمدن اینگونه دستگاهها شده است و منابع مقابله به این گونه مشکلات در جامعه از لحاظ عملی و عملی چیست هرچند که کسب استقلال اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی یکی از اهداف عمده کشور است و هر کشور و دولتی برای رسیدن به اهداف حداکتر تلاش خود را خواهد نمود تا از کلیه امکانات و منابع حداکثر استفاده را نمایند و در کنار آن نیروی انسانی کارآمد که در واقع موتور محرکه آن می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مساله فقر و محرومیت درکشورمان ایران نیز همواره در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی وجود داشته و زمینه بزهکاری و انحرافات اجتماعی را فراهم نموده و افکار مردم و کارشناسان را در گیر خود کرده است . وفقر و تنگدستگی از زمانهای بسیار دور در ایران و دیگر سایر کشورها وجود داشته است و این عوامل همیشه باعث می گردید که سران حکومتها در قبال این گونه افراد تهیدست دست به تدابیری جهت رفع مشکلات آنان بزنند ومشکل اصلی در ایران مسئله عرضه و تقاضا در ابعاد مختلف اقتصادی است و در خصوص مبارزه با فقر و تهی دستی سازمانها و نهادهای بسیاری با برنامه ریزی و صرف بودجه های کلان مشغول خدمت رسانی به این افراد نیازمند میباشند اما متاسفانه بعلت فقر اقتصادی و فرهنگی تاکنون توفقیی چندانی در این خصوص نتوانسته اند کسب نمایند ولی بسیاری از مشکلات مردم محروم و نیازمند را توانسته است حل نمایند. بدیهی است چنین جامعه ای، پس از یک انقلاب اسلامی ، می بایست از شعارهای اصلی اش، ستیز با عوامل محرومیت باشد. بنابراین رفع محرومیت هم پشتوانه تاریخی دارد و هم ریشه انقلابی و از این جهت است که در مقابل آن به حق حساس هستیم .

یکی از آسیبهائی که در جامعه روبه فزونی می باشد، افزایش آمار و ارقام افراد فقیر جامعه است که در سطح شهر علی الخصوص کلان شهرها منجمله تهران بزرگ دست به شغلهای کاذبی همچون سیگار فروشی ، گل فروشی در سر چهار راهها ، فروش برگه های دعا، واکسی ، آدامس فروشی وغیره مشغول میباشند. حال آنکه این افراد چگونه و از چه طریقی دچار این مشکل شده و اینگونه آوارگی را در اجتماع بر دوش می کشند جای سوال را برای اهل فن و قلم بر می انگیزاند.

در طول تحقیق اشاره گردید این افراد با حداقل بهره وری مستحق کمک از دستگاههای حمایتی میباشند، هرچند با توجه به مطالب فوق اگر هر یک از آسیبهای اجتماعی دیگر در جامعه خود را سریع و شفاف و در طول مدت زمان بسیار کم نشان دهد، بلعکس این افراد مستمند ، با توجه به هدفی که برای خود دارند که غالباً مسائل درآمد و امرار معاش برای خانواده و گاهاً سرپرستی یک خانواده را نیز بدوش می کشند نیازمند دستگاههای حمایتی مثل کمیته امداد میباشند.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، این افراد مستحق زائیده و نشات گرفته مشکلات فقر، رشد ناکافی اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد، طلاق ، اعتیاد و غیره می باشند که باید طی یک حرکت کارشناسانه جلوی مشکلات فوق گرفته شود تا جامعه از سلامت بهتری برخوردار باشد.کمیته امداد امام خمینی یک دستگاه حمایتی است که نقش بسیار مهمی را می تواند در جهت داشتن یک جامعه ایده آل برای یک دولت سالم و پویا به ارمغان بیاورد.

با توجه به طرح سئوالاتی که ارائه گردید و پاسخهایی که داده شد می توان نتیجه گرفت تناقض گویی در نظرات و دیدگاههای مردم تقریباً بالا می باشد یعنی در پاسخ به یک گزینه نظرات ، معطوف یک یا دو گزینه نبوده و عمدتاً پاسخها در بین تمامی گزینه ها پراکنده بود که این حاکی از عدم آگاهی و شناخت مردم از مسائل جامعه است که هیچ نوع ایرادی را نمی توان بر کسی گرفت چرا که باید در هر امری با آموزش و تعلیم جلو رفت و روی آن کار تخصصی شود.

واژه های کلیدی: کمیته امداد امام خمینی(ره)، محرومیت، صدقه و انفاق، خدمات فرهنگی و آموزشی

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۱

مقدمه ۲

طرح موضوع : ۴

بیان مسئله ۵

بخش اول: ۷

تاریخچه ، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی ۷

منابع مالی کمیته امداد امام خمینی ۹

قسمت دوم ۹

اهداف و وظایف امداد امام ۹

قسمت سوم ۹

وظایف اساسی کمیته امداد امام خمینی ۹

قسمت چهارم ۱۰

ارکان کمیته امداد امام خمینی ۱۰

قسمت پنجم ۱۲

ساختار کمیته امداد امام خمینی ۱۲

قسمت ششم ۱۲

وضعیت نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی ۱۲

قسمت هفتم ۱۴

جایگاه آموزش در کمیته امداد امام خمینی ۱۴

قسمت هشتم ۱۵

اهم فعالیتهای آموزشی کمیته امداد ۱۵

بخش دوم ۱۹

صدقه و انفاق در اسلام ۱۹

بخش سوم: ۲۲

موقعیت و امکانات کمیته امداد ۲۲

الف - تعداد واحدهای امداد، روستاهای تحت پوشش ۲۲

قسمت اول: ۲۳

تعداد خانوار تحت پوشش ۲۳

قسمت دوم: ۲۳

تعداد نفرات تحت پوشش ۲۳

قسمت سوم: ۲۴

تعداد تحت پوششهای موردی ۲۴

قسمت چهارم: ۲۴

سایر اطلاعات در مورد مددجویان ۲۴

قسمت پنجم: ۲۵

توزیع کارت پوشاک ۲۵

بخش چهارم : ۲۷

طرح شهید رجایی ۲۷

قسمت اول : ۲۹

جنسیت افراد: ۲۹

قسمت دوم: ۲۹

وضعیت مسکن خانوارهای تحت پوشش ۲۹

قسمت سوم : ۳۰

کمکهای پرداختی ۳۰

بخش پنجم ۳۱

امور بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی اقشار نیازمند ۳۱

قسمت اول: ۳۲

تعداد و مشخصات بیمه شدگان ۳۲

قسمت دوم : ۳۲

ارائه خدمات نقاهتگاهی به محرومان طی سال ۱۳۸۰ ۳۲

بخش ششم: ۳۳

خدمات فرهنگی و آموزشی ۳۳

قسمت اول: ۳۴

اطلاعات دانش آموزان تحت پوشش

قسمت دوم: ۳۴

اطلاعات دانشجویان و طلاب تحت پوشش . ۳۴

اردوی دانش آموزان و مددجویان خارج از کشور ۳۵

قسمت چهارم: ۳۶

اردوهای زیارتی مشهد مقدس و سایر اماکن مقدس، ویژه سالمندان ۳۶

قسمت پنجم: ۳۷

خوابگاههای طرح جداسازی محصلین خانواده معتاد ۳۷

بخش هفتم : ۳۸

برنامه خودکفایی مدد جویان ۳۸

قسمت اول: ۳۹

تعداد و مبلغ وامهای خودکفایی پرداختی ۳۹

قسمت دوم: ۳۹

تعداد خانوار های خوکفا شده: ۴۰

قسمت سوم: ۴۱

تعداد و متراژ قالی، گلیم و جاجیم بافته شده و تعداد دارقالیدر حال کار: ۴۱

قسمت چهارم: ۴۱

تعداد دام و طیور در اختیار خانوارهای تحت پوشش طرحهای خودکفایی در پایان سال: ۴۱

قسمت پنجم: ۴۲

طرح حضرت زینب (س): ۴۲

بخش هشتم: ۴۳

برنامه امداد به آسیب دیدگان ۴۳

بخش نهم درآمدهای اختصاصی امداد امام ۴۸

بخش دهم: ۵۲

اقدامات مرتبط با امور نمایندگان و مجلس شورای اسلامی ۵۲

بخش یازدهم : ۵۴

برنامه تامین خدمات حمایتی خاص ۵۴

بخش دوازدهم: ۶۰

برنامه ازدواج فرزندان خانوادهای تحت پوشش ۶۰

بخش سیزدهم ۶۲

طرحهای منطقه ای ۶۲

بخش چهاردهم ۶۵

پرداخت وام قرض الحسنه ۶۵

بخش پانزدهم : ۶۶

حمایت از محرومان خارج از کشور ۶۶

پرسشنامه ۷۴

نتیجه گیری: ۹۴

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات: ۱۰۳

پرداخت و دانلود برچسب ها:


شناخت محرومیت و علل آن


شناخت محرومیت


محرومیت و علل آن


محرومیت


فقر و محرومیت


تحقیق


پایان نامه


پروژه


پژوهش


دانلود پژوهش و تحقیق


دانلود جزوه


دانلود مقاله


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


شناخت محروميت و علل آن و تلاش براي رفع محروم
شناخت


محرومیت


و


علل


آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه کمک پایان نامه پیش بینی (forecasting)

ممنوعيت شكنجه در حقوق كيفري

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

مبانی نظری ارتباط سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

تحقیق رشته مدیریت شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني erp

مقاله تصفیه اب و فاضلاب

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک و عملکرد بانک

پروپوزال آماده روانشناسی پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب

پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي