دانلود رایگان


دانلود تحقیق اماده با عنوان فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني - دانلود رایگاندانلود رایگان فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني - رويكرد آسيب شناختي - با فرمت قابل ویرایش word

دانلود رایگان

عنوان :

فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 141 صفحه


چكيده:
تربيت ديني به مفهوم فراگير آن كه به معناي آموزش و پرورش ديني است؛ مي‌تواند كليدي‌ترين نقش را در توسعه معنوي و كمال يك جامعه ديني ايفا نمايد. هرگونه كاستي يا كوتاهي در اين امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاري‌‌هاي جبران ناپذيري در پرورش نسل نوين هر جامعه مي‌شود. از اين‌رو، براي اصلاح جامعه و پيشگيري از انحرافات اجتماعي، لازم است، فرايند تربيت در انديشه ديني، شناسايي شود. از آن‌جا كه آغاز اين امر در خانواده است، اين گفتار فرآيند آموزش و پرورش ديني را از خانواده آغاز و در گستره‌هاي فراتر دنبال مي‌كند. روش‌ها و راهكارهاي زمينه‌سازي تربيت ديني پيش از تولد، آغاز تولد و پس از آن را در چارچوب كريمه‌هاي قرآني، سيرة پيامبر و امامان معصوم به بحث مي‌گذارد. راهكارهاي بهينه‌سازي فرايند پرورش ديني در خانواده، در قالب بحث‌هايي همانند پيشگيري از تحريكات جنسي كودكان، ابراز مهر و محبت، تأمين امنيت، تكريم و احترام فرزندان و بازي كودكان دنبال شده و پس از طرح عمده‌ترين عوامل ضعف و كاستي تربيت ديني فرزندان و آسيب‌شناسي آموزش ديني، به برخي از روش‌هاي درست برخورد با نوجوانان اشاره شده است.
واژگان كليدي:
تربيت ديني، پرورش، آموزش، انحرافات اجتماعي، تكريم فرزندان، مهرورزي، تبعيض، تحريكات جنسي، تأمين امنيت، صداقت، خانواده، بازي كودكان


بهينه‌سازي تربيت ديني فرزندان و پيشگيري از آسيب‌ها و انحرافات تربيتي و سازوكارهاي تربيتي اسلام جهت درك بيشتر لذت ديني دغدغة ذهن و دل همة پدران، مادران و مربيان دلسوز جامعه است. آمارهاي نگران‌كنندة آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي، حساسيت همه را برانگيخته و آنان را با اين پرسش اساسي مواجه كرده كه چه كاري بايد انجام دهند؟ اين دغدغه‌ها ما را بر آن داشت كه به سراغ يكي از صاحب‌نظران علوم تربيتي و كارشناسي آموزش و پرورش كشور رفته و پرسش‌ها را در چند نشست با ايشان در ميان بگذاريم. اينك بخش اول اين نشست در موضوع فرايند تربيت ديني فرزندان در خانواده تقديم مي‌گردد.
تربيت ديني از حيث علوم تربيتي، چگونه مفهوم ‌شناسي مي‌شود؟
مجموعة اقدامات رفتاري و گفتاري كه به تربيت و سامان‌يابي شخصيت ديني انسان مي‌انجامد، فرايند تربيت ديني نام‌گذاري مي‌شود. اما در مفهوم عام‌تر، تربيت ديني معادل واژة انگليسيreligious education است كه واژة education هم بر آموزش و پرورش و هم بر تربيت قابل اطلاق است. بكارگيري متغير آموزش، در فرايند پرورش از اين رو است كه اقدامات پرورشي، جدا و بريده از عملكردهاي آموزشي نمي‌توانند پيش برنده و مفيد باشند. بسياري از منش و ساختارهاي شخصيتي كه بر اثر اقدامات عملي و رفتاري در فرد ايجاد مي‌شوند، ريشه آموزشي دارند. البته آموزش به تنهايي كافي نيست و اقدامات مكمل پرورشي هم، لازم و ضروري است. بنابراين، در جهت آسيب‌شناسي تربيت ديني، هم آسيب‌شناسي آموزش و هم آسيب‌شناسي پرورش ديني لازم است تا در پي اين آسيب‌شناسي بتوان گام‌هاي مؤثري در پيشگيري از انحرافات اجتماعي برداشت؛ به ويژه در جامعة ديني ما كه نقص در اين امر مي‌تواند از مهم‌ترين عوامل ايجاد انحرافات شمرده شود.[1]

براي شناخت راهكارهاي آموزشي و پرورشي دين، يادآوري دو نكته لازم است: نخست اين كه، پرورش يا آموزش يك فرايند است يعني كاري ناگهاني نيست كه بتوان با آن برخوردهاي كليشه‌اي كرد. دوم اين‌كه؛ در تربيت ديني، بايد بين خود تربيت و زمينه‌سازي براي آن، جداسازي داشته باشيم. تربيت فرايندي است كه بايد آن را از نقطه صفر آغاز كرد و زمينه‌هاي تربيت هم، بخشي از اين فرايند است. از اين رو، پرداختن به زمينه‌هاي تربيت ديني نيز همانند خود تربيت مهم و سرنوشت ساز است. براي نمونه يكي از اهداف تربيت ديني اين است كه فرزندان ما اهل بيت و خاندان نبوت (ص) را الگو و مدل زندگي خود بدانند و پاي در راه آنان بگذارند. بسترسازي و هموارسازي اين الگوپذيري، در آموزه‌هاي ديني به صورت پاي‌بندي به دستورها و آداب مستحب ويژه‌اي آمده است. شايد به سادگي نتوان براي برخي از اين آداب، معيار و توجيه علمي پيدا كرد اما تأكيد و عملكرد خود اهل بيت (ع) و توجه به پيامدهاي مثبت آن، نشانگر لزوم پايبندي به اين آداب است.
بنابراين، اگر هنگام بررسي تربيت ديني، گاه با بحران دين‌گريزي بعضي از جوانان و نوجوانان روبرو مي‌شويم، بايد در جمع بندي و داوري خود، بي‌توجهي به برخي از بسترهاي تربيت را نيز به حساب آوريم. بسيار مهم است كه در بررسي و مطالعة فرايند تربيت ديني، به بسترها و زمينه‌هايش نيز توجه كنيم. بسياري از چالش‌ها و بحران‌هاي بزرگي كه امروزه با آن مواجهيم، دستاورد و پيامد ناديده‌انگاري كارهاي كوچكي است كه در روان‌شناسي به آن «كوچك‌هاي بزرگ»[2] گويند.
خانواده چه نقشي در بهينه‌سازي تربيت ديني و پيشگيري از انحرافات اجتماعي مي‌تواند داشته باشد؟
آغاز تربيت، آموزش‌ها و پرورش‌هاي مستقيم و غير مستقيم خانواده است. خانواده نقش بسترسازي و پيش‌گيري را ايفا مي‌كند. اگر در خانواده فرهنگ‌سازي و دروني‌سازي ارزش‌ها درست و به موقع انجام شود، بسياري از اين مشكلات خود به خود از ميان برداشته مي‌شود. امروزه كارشناسان امور تربيتي معتقدند كه اگر ما سرمايه‌گذاري‌هاي خود را از بسترسازي‌ها و پيشگيري‌ها آغاز كنيم، هم ريشه‌اي‌تر و اصولي‌تر و هم ارزان‌تر كار خود را پيش مي‌بريم. به جاي اين‌كه پس از مواجه شدن با هر مشكل با آن برخورد كرد، مي‌توانيم بسياري از اين چالش‌ها را پيش از به وقوع پيوستن از ميان برداريم.
تربيت ديني را از چه هنگامي آغاز كنيم؟
امروزه كارشناسان آموزش و پرورش، در تعيين نخستين و بهترين زمان آموزش و پرورش‌ ديني، با يكديگر هم صدا و هم ديدگاه نيستند. برخي سن 6 سالگي، بعضي 7 سالگي و گروهي هم، هنگام تولد را بهترين نقطة آغاز مي‌دانند. برخي از يافته‌هاي روان‌شناسي رشد، نشانگر اين است كه ما مي‌توانيم پاره‌اي از اقدامات آموزشي يا پرورشي را، پيش از تولد آغاز كنيم. زيرا جنين آدمي حتي هنگام بودن در رحم، اثرپذيري شناختي دارد. از نگاه اسلامي نيز، تربيت ديني يك فرايند چند مرحله‌اي است كه نقطه آغاز آن، پيش از تولد است.
1)- زمينه‌سازي تربيت ديني پيش از تولد
الف)- گزينش همسر
در اسلام، آغاز تربيت ديني از هنگامي است كه يك دختر و پسر بالنده و به رشد رسيده، خواهان همسرگزيني و آغاز يك زندگي مشترك بر‌مي‌آيند و مي‌خواهند داراي فرزند شوند. از آن‌جا كه ويژگي‌هاي شخصيتي اين دو، از كانال‌هاي وراثت و تربيت به فرزندان انتقال مي‌يابد، اين والدين هستند كه زمينه و بستر تازه‌اي را براي نسل آينده خود پايه‌گذاري مي‌كنند. از اين رو، همسرگزيني و متغير‌هاي دخيل در آن، در روايت‌ها گوناگوني مورد توجه قرار گرفته كه به برخي از نمونه‌هاي اين گفته‌ها اشاره مي‌كنم:
پيامبر گرانقدر اسلام (ص) در اين‌باره مي‌فرمايند: «انكحوا الأكفاء و انكحوا منهم و اختاروا لنطفكم»،[3] (مجلسي، 1403ق: ج 103، ص 236، روايت 29، باب 3) «بكوشيد همسران هم سطح و هم شأن را براي خودتان انتخاب بكنيد و براي پرورش و رشد نطفه‌هاي خود بهترين‌ها را برگزينيد.» در خبر ديگري آمده است كه حسين فرزند بشّار، خدمت امام علي‌ابن موسي‌الرضا(ع) نامه‌اي نوشت و از آن امام پرسيد: ‌اي فرزند رسول خدا! از ميان خويشان، خواستگاري براي دخترم آمده كه از هر جهت خوب است اما به نظرم اين خواستگار خيلي بداخلاق است. حضرت فرمودند: اگر شخص بداخلاق، دين‌دار هم هست، به او دختر ندهيد. (نوري طبرسي، 1409ق: ج14، ص192) راز سازگاري و داشتن يك زندگي آرام و خالي از دغدغه، خوش‌خويي و خوش‌اخلاقي زن و مرد است. از اين رو، در روايت‌هاي اسلامي، پس از دين‌مداري، اخلاق آراسته و برتر، راز بهره‌مندي از يك زندگي شاد و بي‌بحران است.


پرداخت و دانلود برچسب ها:


تربيت دينيپرورشآموزشانحرافات اجتماعيتكريم فرزندانمهرورزيتبعيضتحريكات جنسيتأمين امنيتصداقتخانوادهبازي كودكان


دانلود تحقیقدانلود رایگان تحقیقدانلود تحقیق آمادهدانلود تحقیق جهت ارائهدانل
دانلود


تحقیق


اماده


با


عنوان


فرايند


تربيت


فرزندان


درانديشه


ديني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال بررسی ارتباط هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان

دانلود مقاله با عنوان اثرات نفت بر اقتصاد كشور

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد فساد و سلامت

دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتها

پرسشنامه انگيزش شغلي منبع هاكمن و اولدهام

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارزیابی استفاده از كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي های آن

تحقیق رشته کامپیوتر الگوريتم هاي مسير يابي

بررسي و مقايسه همگرايي پايداري و دقت در روش هاي گام به گام انتگرال گيري مستقيم زماني

تحقیق رشته کامپیوتر الگوريتم هاي مسير يابي

دانلود مبانی نظری مدیران و نقش های مدیران