دانلود رایگان


مقاله حسابداری بررسی رابطه بین سودحسابداری درجه اهرم عملیاتی درجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با فرمت word: قابل ویرایش - بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

دانلود رایگان

مقاله رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

مقاله با فرمت word: قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله : 20 صفحه

چکیده

اين تحقیق، به بررسي ارتباط اطلاعات حسابداري با ريسك سیستماتیک شركت ها دربازارسرمایه ايران پرداخته است .در اين تحقيق رابطه تعدادي ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهايي از اطلاعات حسابداري انتخاب شده اند که با ريسك بازار (سيستماتيك )شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات ، روش كتابخانه اي وبراي آزمون فرضيه ها ، روش ميداني ونيزاستفاده ازداده هاي تجربي مي باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتايج تحقيق بیان می کند كه بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بیشتر ازدرجه اهرم کل ودرجه اهرم کل بیشتر از درجه اهرم عملیاتی می باشد.


واژه های کلیدی :

ریسک سیستماتیک ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل ، سودحسابداری

16. منابع

1.اسلامی بیدگلی ، غ .، هیبتی ، ف . ، 1375 ، مدیریت پرتفوی بااستفاده ازمدل شاخص ، تحقیقات مالی ، دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ، ص ص 25-6 .

2. احمدپور، ا. ، غلامی جمکرانی ، ر. ، 1384 ، بررسی رابطه اطلاعات حسابداری وریسک بازار ، مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز ، دوره بیست ودوم ، شماره دوم .

3. نمازی ، م . ، خواجوی ، ش . ، 1383 ، سودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 38، ص ص 119-93 .

4. قالیباف اصل ، ح . ، 1373 ، بررسی تاثیر ساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی دانشگاه تهران .

5. احمدپور گاسگری ، ا . ، نمازی ، م . ، 1377،تاثیراهرم عملیاتی ، مالی واندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک ، مدرس ، دوره دوم ، شماره 6 ،ص ص 101- 74 .

6. ملایی ، م . ، 1386 ، رابطه بین سودحسابداری وجریان وجوه نقد عملیاتی باریسک سیستماتیک دربورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان .

7. قربانی ، غ . ، 1378، بررسی رابطه بین ریسک کل وریسک سیستماتیک سهام عادی .اهرم مالی شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اداری شهیدبهشتی تهران .
8. Bowman,R.G.,1979,The theoretical relationship between systematic risk and financial (accounting) variable, Journal of Finance, pp. 617-630.

9. Brimble ,A., 2003 , The revelance of accounting information for valuation stocks , Journal of finance , Vol.30,pp.525-531.
10. Chei-chang chiou,Robert, k .u.,2007,on the relation of systematic risk and accounting variables, department of accounting,university of Taiwan
پرداخت و دانلود برچسب ها:


ریسک سیستماتیک


درجه اهرم عملیاتی


درجه اهرم مالی


درجه اهرم کل


سودحسابداری


بررسی رابطه بین سودحسابداریدرجه اهرم کل باریسک سیستماتیک


دانلود مقاله رایگان رشته حسابداری


دانلود مقاله آماده رشته حسابداریمقاله


حسابداری


-


بررسی


رابطه


بین


سودحسابداری


،


درجه


اهرم


عملیاتی


،


درجه


اهرم


مالی


با


ریسک


سیستماتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی یک سیستم انبارداری

تحقیق و پیشینه تحقیق در مورد برند و توسعه برند

پاورپوینت نور و معماری در 82 اسلاید powerpoin ppt

تشريفاتي بودن قرارداد

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

جهاد اقتصادی

محاسبه بار حرارتی واحد مسکونی در شهرستان اسفراین

پروژه كارشناسي برق بررسي تجهيزات و محاسبات پست 63 20 کیلو ولت پاسداران

مبانی نظری شادمانی

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت مداح اهل بیت