دانلود رایگان


مقاله حسابداری محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود نقدی و بررسی سری زمانی کوتاه مدت آن در بورس - دانلود رایگاندانلود رایگان با فرمت قابل ویرایش word - محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود نقدی و بررسی سری زمانی کوتاه مدت آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان

مقاله رشته حسابداری


عنوان:

محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود نقدی و بررسی سری زمانی کوتاه مدت آن

در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله با فرمت word: قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله : 13 صفحهچکیده:

در این پژوهش ارتباط بین ورود اطلاعات حسابداری و بطور خاص سود نقدی وتغییرات قیمت سهام که در نهایت بیانگر وجود محتوای اطلاعاتی اعلام سود نقدی است بررسی شده است. وجود محتوی اطلاعاتی از طریق بررسی بازده های غیرعادی ناشی از اعلام سود نقدی در روزهای اطراف اعلام سود سنجیده شده است.

بازده های غیرعادی برای هر سهم را در یک دوره 21 روز برآورد کرده ایم (10 روز قبل و 10 روز بعد). همچنین اثرات ورود اطلاعات جدید که در این پژوهش خاصاً اعلام سود نقدی بوده است در روزهای پیش از اعلام و پس از اعلام سود نقدی با بهره گیری از خط روند سری زمانی بررسی شده است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که اعلام سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارای محتوی اطلاعاتی می باشد و موجب تغییر قیمتها می شود و بازده غیرعادی در اطراف روز اعلام سود نقدی ایجاد خواهد کرد.

همچنین در روزهای پیش از اعلام سود نقدی بازده های غیرعادی رویکردی نزولی و در روزهای پس از اعلام رویکردی صعودی دارند تا در نهایت به یک تعادل نسبی می رسند. هر سه فرضیه این پژوهش در سطح معناداری مورد نظر تایید شده اند.

این پژوهش در بازار سرمایه ایران (بورس اوراق بهادار تهران) و در فاصله زمانی 82 تا 87 انجام گرفته است. در این تحقیق از نرم افزارهای بانک اطلاعاتی بورس و برای پردازش اطلاعات از اکسل و نرم افزار تحلیل آماری SPSS استفاده شده است.واژه های کلیدی:

ارزیابی، بورس اوراق بهادار، سود نقدی پرداخت شده، بازده سهام، بازده مورد انتظار، بازده غیرعادی، بازده غیرعادی انباشته

منابع فارسی:

1. آذر، ع و منصور مومنی،1377، "آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم"، انتشارات سمت .

2. اسلامی بیدگلی ،غ،1375، "رابطه تئوریک بازده سرمایه گذاری و هزینه سرمایه ، چهارمین سمینار سرمایه گذاری و مدیریت بورس اوراق بهادار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

3. افشاری ، الف ،1380، " مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد دوم ، انتشارات سروش .

4. بهکیش، م.م، 1381 "اقتصاد چیست؟" ، نشر نی، چاپ دوم.

5. بلکویی، الف و پارسائیان،1381، " تئوری های حسابداری دفتر پژوهشهای فرهنگی .

6. پی چونز، چ، رضا تهرانی و عسگر نوربخش،1384 ، "مدیریت سرمایه گذاریانتشارات نگاه دانش .

7. پی نوو ، ر. و همکاران،1380 «مدیریت مالی جلد دوم ، انتشارات سمت.

8. حافظ نیا، م،1377 ، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات سمت.

9. رهنمای رودپشتی،ف و همکاران ،1385 ، "مدیریت مالی راهبردی" ،انتشارات کسا کاوش.

10. شباهنگ،ر،1387"تئوری حسابداری" ،جلد اول ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان .

11. عبده تبریزی،ح و ابولفضل صمدی ، 1386 ، "محتوی اطلاعاتی سود حسابداری" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی .

12. کیانی،ر،1383، "نگاعی تحلیلی بر شاخص های بورس با رویکردی بر سهام شناور آزاد"، سازمان بورس اوراق بهادار.

13. کدخدائی ،ح و مجید وفاپور ،1381، "نرخ بازده مورد انتظار در شرکتهای سرمایه گذاری"، مجله بورس شماره 31 .

14. كرمي ، غ.م.،1387 ، "بررسي رابطه بين مالکين نهادي و محتواي اطلاعاتي سود"، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي ، 15(54)،81-100.

15. نظری، ر،1385، "حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار" ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

16. مدرس ، الف و فرهاد عبداله زاده ،1382، "مدیریت مالی جلد دوم ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی .

17. مراد زاده فرد، م،1383 ، "بررسی نقش متغیرهای چندگانه حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام عادی رساله دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

18. هاشمي و ولي اله صمدي ,1387, "تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه اصفهان.

19. هندریکسن،الف و مایکل اف ون بردا، ترجمه علی پارسائیان ،1385، "تئوری های حسابداری"، جلد اول ، انتشارات ترمه.


منابع انگلیسی:

1. Abnormal return & Boom and bust (http://en.wikipedia.org/wiki)

2. Fama, Eugene (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work". Journal of Finance 25: 383–417. doi:10.2307/2325486

3. Malkiel, Burton G. (1973). A Random Walk Down Wall Street (6th ed.). W.W. Norton & Company, Inc.. ISBN 0393062457

4. R.J.Ball and p.Brown "an Empirical Evaluation of Accounting Numbers " Journal of Accounting Research , No 6, Autum 1968

5. Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458:Pearson Prentice Hall.pp. 273.ISBN 0-13-063085-3.پرداخت و دانلود برچسب ها:


بورس اوراق بهادار


سود نقدی پرداخت شده


بازده سهام


بازده مورد انتظار


بازده غیرعادی


بازده غیرعادی انباشته


محتوای اطلاعاتی اعلامیه سود نقدی


دانلود مقاله رایگان رشته حسابداری


دانلود مقاله رشته حسابداریمقاله


حسابداری


-


محتوای


اطلاعاتی


اعلامیه


سود


نقدی


و


بررسی


سری


زمانی


کوتاه


مدت


آن


در


بورس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ریز فضا های اورژانس

انژكتور چيست و سيستم سوخت رساني انژكتوري چگونه كار مي كند

مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تعلیم وتربیت

پاورپوینت ریز فضا های اورژانس

participatory rural planning

تحقیق زئولیت

بررسي لرزه اي قابهاي خمشي با اتصالاتaw rbs در تيرهاي دوبل با مقاطع ايراني

مبانی نظری بهره وری و خلاقیت سازمانی

خلاصه کتاب بازآفرینی سازمان؛ طرحی برای سازمان های سده بیست وی

دانلود پروپوزال ارشد رشته تربیت بدنی بررسی دلایل آسیب های رایج در هندبالیست ها