دانلود رایگان


پایان نامه ارشد رشته زراعت تاثیر سطوح مختلف كود دامي و تنش خشكي بر عملكرد كمي و كيفي چاي ترش - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر سطوح مختلف كود دامي و تنش خشكي بر عملكرد كمي و كيفي چاي ترش -

دانلود رایگان چکیده
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کود دامي بر خصوصیات کمی و کیفی چاي ترش (Hibiscus sabdarifa)، آزمايشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1387 در مركز تحقیقات كشاورزي جيرفت اجرا گرديد. تيمارهای خشکی در این آزمایش بصورت I1= شاهد یا 50 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A، I2= تنش ملايم يا 100 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A، I3= يا 150 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A و I4= يا 200 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A به عنوان عامل اصلی و مصرف کود دامي شامل M1= شاهد (بدون مصرف کود)، M2= مصرف 20 تن کود دامي در هكتار، M3= مصرف 30 تن کود دامی در هکتار و M4= مصرف 40 تن کود دامي در هكتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد تنش خشکی در حد 50 میلیمتر از تشتک تبخیر كلاس A باعث افزایش وزن کاسبرگ در گیاه چای ترش شد. و همچنین بیشترین میزان عملکرد گل و اجزای عملکرد گل (ارتفاع بوته، طول گل آذين و تعداد ميوه در بوته) در شرایط نبود تنش خشکی با استفاده از 30 تن کود دامي بدست آمد، اما در سطح بالای خشکی (200 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A) استفاده از کود دامی سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گل گردید. با بالا رفتن سطح تنش تا M3 از درصد پروتئین، فسفر و پتاسیم کاسته و بر میزان کلروفيل، پرولین و سدیم در گیاه چای ترش افزوده شد. در مجموع از نتایج این آزمایش می توان بیان کرد در صورتیکه کشت این گیاه در شرایط آبی انجام شود افزایش میزان کود حداکثر تا 30 تن در هکتار سبب افزایش عملکرد می گردد اما در صورتیکه خطر بروز خشکسالی و تنش خشکی وجود داشته باشد مصرف 40 تن کود دامی در هکتار توصیه می شود.پرداخت و دانلود برچسب ها:

تنش خشکی


ویژگی های کمی


ویژگی های کیفی


چاي ترش


كود دامي


افزایش عملکرد چاي ترش


ویژگی های فیزیولوژیکی


گیاهان دارویی


تجمع پرولین آزادپایان


نامه


ارشد


رشته


زراعت


-


تاثیر


سطوح


مختلف


كود


دامي


و


تنش


خشكي


بر


عملكرد


كمي


و


كيفي


چاي


ترش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق تحليل شرايط اقليمی توليدات كشاورزی

مقاله كنترل با دور متغير موتورهاي dc و ac

پروپزال رابطه ی سبک رهبری توزیعی تعهد سازمانی توانمندسازی کارکنان

%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87 %D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C %D9%88 %D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87 %D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

رفتار لرزه اي مدل هاي سه بعدي ساختمان هاي بنايي جداسازي شده با مصالح بنايي

%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3 %D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3 %D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C

تحقیق رشته حقوق فرزندخواندگي

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای نمودار درختی

شرح ازمون و مقایسه سه نوع گاو آهن برگردان دار از نظر میزان دفن بقایای محصول برداشت شده