دانلود رایگان


بررسي خطوط لوله فولادي پيوسته مدفون در خاك تحت اثر انتشار موج - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي خطوط لوله فولادي پيوسته مدفون در خاك تحت اثر انتشار موج Fulltext نويسند‌گان: [ ميعاد صابري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان[ فرهاد بهنام فر ] - استاديار دان...

دانلود رایگان بررسي خطوط لوله فولادي پيوسته مدفون در خاك تحت اثر انتشار موج Fulltext
نويسند‌گان:
[ ميعاد صابري ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان[ فرهاد بهنام فر ] - استاديار دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان[ محمود وفائيان ] - استاد دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان
خلاصه مقاله:

خطوط لوله به علت انتقال نفت، گاز، آب و غيره در سطح وسيع كاربرد دارند و نامگذاري آنها تحت عنوان شريان هاي حياتي نشان از اهميت فراوان اين سيستم ها دارد.خطوط لوله به علت گستردگي درپهنه وسيع جغرافيايي به همراه شرايط خاك متفاوت، به ناچار در معرض خطرات لرزه اي متعددي نظير برخورد گسل، گسترش جانبي و انتشار موج ناشي از زلزله قرار دارند، لذا بررسي آنها تحت عوامل ناشي از زلزله از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين تحقيق براي مدل سازي و بررسي خطوط لوله پيوسته تحت اثر انتشار امواج زلزله، از تركيب المان هاي پوسته و تير(Hybrid Model) و شرايط مرزي معادل براي تير، استفاده شده است. همچنين براي مدل كردن رفتار واقعي تر اندركنش لوله-خاك در لغزش و جابجايي نسبي، خاك اطراف المان پوسته به صورت يك توده پيوسته با مدل رفتاري الاستو- پلاستيك و خاك اطراف المان هاي تير، با استفاده از فنر هاي خاكي دو خطي در سه جهت عمود بر يكديگر، مدل سازي شده است. لازم به ذكر است كه مدل تحت دو شتاب نگاشت، دردو جهت عمود بر هم قرار گرفته و منحني هاي كاربردي نشان دهنده رابطه حداكثر كرنش ها در لوله و جابجايي نسبي لوله وخاك با پارامترهاي( قطر لوله، عمق مدفون ،مشخصات مكانيكي خاك و...) ارائه شده است.

كلمات كليدي:
خطوط لوله مدفون، آناليز لرزه اي، اندركنش خاك-لوله
پرداخت و دانلود برچسب ها:

خطوط لوله مدفون


آناليز لرزه اي


اندركنش خاك


لولهبررسي


خطوط


لوله


فولادي


پيوسته


مدفون


در


خاك


تحت


اثر


انتشار


موج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF %D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84 %D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1 %D8%A8%D8%B1 %DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86

پاورپوینت سقف های کــاذب

پروپوزال آماده حسابداری ارتباط مدیریت سود با مالکیت صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاع

دانلود تحقیق آماده تاريخ فرش و فرشبافي

پاورپوینت سقف های کــاذب

نمونه سوال حسابدرای صنعتی رشته حسابداری بازرگانی سوم متوسطه

%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C %DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 %D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%88%DB%8C %D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86 %D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

تعيين شاخص هاي كمي مكان يابي جهت احداث سد زيرزميني

کارآموزی و پروژه سقف های کاذب و نحوه طراحی و ساخت آن در ساختمان 42ص pdf

دانلود کتاب لانگمن longman toefl test with key answer