دانلود رایگان


آناليز هيدروديناميكي رايزرهاي دريايي تحت اثر امواج منظم خطي و غيرخطي - دانلود رایگاندانلود رایگان آناليز هيدروديناميكي رايزرهاي دريايي تحت اثر امواج منظم خطي و غيرخطي Fulltext نويسند‌گان: [ محمدمهدي صفارزاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب، دانشگاه تهران[ كيومرث طلبكار ] - دانشجوي كار...

دانلود رایگان آناليز هيدروديناميكي رايزرهاي دريايي تحت اثر امواج منظم خطي و غيرخطي Fulltext
نويسند‌گان:
[ محمدمهدي صفارزاده ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب، دانشگاه تهران[ كيومرث طلبكار ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليكي، دانشگاه صنعتي اميركبير (پل[ محمدجواد كتابداري ] - دانشيار دانشكده مهندسي كشتي سازي و صنايع دريايي، دانشگاه صنعتي اميرك[ ندا بقيعي ] - دكتراي سازه، دانشگاه فردوسي مشهد
خلاصه مقاله:

رايزر دريايي ، يكي از اجزاي تشكيل د هنده سكوهاي دريايي است كه از يك سمت به عرشه سكو و از سمت ديگر به بستر دريا اتصال دارد وكار انتقال نفت از بستر دريا به سكو را انجام مي دهد . موج مهمترين نيروي محيطي در طراحي اين گونه ساز ه ها است. بيشتر پژوهشگران با تئوري امواج خطي و غيرخطي اين نيروها را در نظر مي گيرند. هدف از اين پژوهش، استفاده ازاين تئوري ها در تعيين ميزان تغييرمكان رايزر و مقايسه نتيجه ها با يكديگر مي باشد .براي دستيابي به اين هدف، با كمك نرم افزار Aqua Module و ABAQUS موج و سازه رايزر الگوسازي شدند. نتايج تحليل براي يك رايزر نمونه با نتايج ارائه شده در بولتن شركت نفت آمريكا API مقايسه گرديد . هماهنگي اين نتايج اعتبار الگوي جزء محدود رايزر را نشان داد . با تحليل مودال رايزر، بسامدهاي طبيعي و ميرايي آن به دست آمدند و اثر ميرايي روي پاسخ سازه مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي اين پژوهش نشان دا دند كه تغييرمكانهاي رايزر در اثر امواج غيرخطي با انرژي يكسان نسبت به موج خطي كمتر است . لذا بهتر است ، اثر غيرخطي بودن موج را در طراحي رايزرها جهت طرح بهينه در نظر گرفت . همچنين نتايج نشان داد كه براي رايزر نمونه اثر مي رايي ناچيز است و مي توان در اين گونه رايزرها از اثر ميرايي روي تغييرمكانها چشم پوشيد

كلمات كليدي:
رايزر دريايي، تئوري موج Airy، تئوري موج Stokes، آناليز هيدروديناميكي، روش اجزاي محدود.
پرداخت و دانلود برچسب ها:

رايزر دريايي


تئوري موج Airy


تئوري موج Stokes


آناليز هيدروديناميكي


روش اجزاي محدودآناليز


هيدروديناميكي


رايزرهاي


دريايي


تحت


اثر


امواج


منظم


خطي


و


غيرخطي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حفاظ استیل

فایل لایه باز فتوشاپ طراحی بسته کیک sample design

آموزش لینگو

دانلود مقاله تحقیقی كنترل با دور متغير موتورهاي dc و ac

تحقیق آفتابگردان

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 5 طبقه با پارکینگ اسکلت بتنی

آشنايی با خانواده plc زیمنس

پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرایش مديريت نيروي انساني

دانلود پایان نامه بررسی اندیس خسارت در پلهای بتن آرمه با پایه های قابی شکل یا منفرد

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4