دانلود رایگان


مدلسازي عددي جريان در محل كوله پل هاي رودخانه‌اي و بررسي تأثير ديوار هدايت آب بر گردابهاي افقي - دانلود رایگاندانلود رایگان مدلسازي عددي جريان در محل كوله پل هاي رودخانه‌اي و بررسي تأثير ديوار هدايت آب بر گردابهاي افقي Fulltext نويسند‌گان: [ امير محجوب ] - دانشجوي دكتري دانشگاه تهران و كارشناس ارشد پژوهشكده حمل و ...

دانلود رایگان مدلسازي عددي جريان در محل كوله پل هاي رودخانه‌اي و بررسي تأثير ديوار هدايت آب بر گردابهاي افقي Fulltext
نويسند‌گان:
[ امير محجوب ] - دانشجوي دكتري دانشگاه تهران و كارشناس ارشد پژوهشكده حمل و نقل وزارت ر[ رضا غياثي ] - عضو هيئت علمي و استاديار دانشكده عمران دانشگاه تهران[ زهرا گواشيري ] - كارشناس ارشد پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري
خلاصه مقاله:

در اين مقاله معادلات آب كم عمق در پلان به منظور مدلسازي جريان تشريح شده است. معادلات حاكم به روش حجم محدود در يك سيستم مختصات منحني الخط منقطع سازي شده و به شيوه نيمه ضمني حل گرديده است. از شبكه ساختار يافته چهار ضلعي جهت تبيين ميدان هندسي استفاده شده است. به منظور ايجاد افزايش همگرايي در نتايج محاسبات عددي و كاهش نوسانات، نتايج مدلسازي دوبعدي با اطلاعات يك بعدي مقايسه مي گردد و در صورت نياز نتايج اصلاح ميگردد. به منظور صحت سنجي مدل، نتايج مدلسازي جريان در خم كانال با نتايج معتبر مقايسه گرديد كه بيانگر انطباق خوبي بين نتايج است. از مدل تهيه شده به منظور تحليل جريان و گرداب ههاي تشكيل شده در محل كول ۀپلهاي رودخانه اي استفاده شده است. تأثير ديوار هدايت آب بر طول گردابه هاي تشكيل شده بررسي گرديده و نحوه مناسب قرارگيري ديوارهاي هدايت آب در پلان پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي:
مدلسازي عددي، معادلات آب كم عمق، روش حجم محدود، كوله پل، ديوار هدايت آب پل
پرداخت و دانلود برچسب ها:

مدلسازي عددي


معادلات آب كم عمق


روش حجم محدود


كوله پل


ديوار هدايت آب پلمدلسازي


عددي


جريان


در


محل


كوله


پل


هاي


رودخانه‌اي


و


بررسي


تأثير


ديوار


هدايت


آب


بر


گردابهاي


افقي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت باغ‌های کهن

پاور پوینت آشنایی با مباحث فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود مقاله تحقیقی فشار خون

دانلود پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر

سمینار سنسورهای اندازه گیری فشار

قالب ارائه پاورپوینت برای دفاع از رساله و پروپوزال به همراه منوی موضوعات

دانلود تحقیق بررسي رابطه اخلاق و آزادي

قالب ارائه پاورپوینت برای دفاع از رساله و پروپوزال به همراه منوی موضوعات

تحقیق کارت dvb

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري